Převod peněz na zahraniční účet se liší od převodu na český účet. Kromě ostatních údajů musíte vyplnit referenci platby. Pokud na vyplnění reference platby zapomenete, můžete se dostat do nepříjemné situace. Její vyřešení vás bude stát čas a možná i další peníze. Co to tedy je reference platby a k čemu se používá? A jakou má mít formu?

Posíláte peníze na eurový účet anebo do zahraničí? Využijte službu Wise, která umožňuje převody se středovým kurzem a nízkými poplatky. Při posílání peněz CZK – EUR, ale i při práci s USD, GBP, PLN a dalšími se jedná o levnější způsob, než kdybyste převod dělali skrze svoji českou banku.

ZDARMA VYZKOUŠET WISE

Zahraniční převodní příkazy

K převádění peněz z účtu na účet většinou používáme běžnou platbu. Každý z nás už určitě takovýmto způsobem peníze posílal. Pokud je ale účet příjemce v zahraniční bance, je vyplnění formulářů o něco složitější. Na výběr máte dvě možnosti.

SEPA platba

SEPA platba se používá, posíláme-li peněžní částku v eurech do bank v Evropském hospodářském prostoru (kromě zemí EU i Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštějnsko). Pro její použití je potřeba, aby ji umožňovala banka plátce i příjemce. Je rychlá, její zpracování trvá maximálně tři dny. Banky ji musí provádět za stejných podmínek jako tuzemské platby (často je nabízena zcela bez poplatku).

Při zadávání platebního příkazu se postupuje skoro stejně jako u tuzemské platby. Je však potřeba zadat číslo účtu příjemce v tzv. IBAN čili mezinárodním formátu čísla účtu. Ten je složen z kódu země, kontrolních číslic, kódu banky, předčíslí a samotného čísla bankovního účtu. Dále je potřeba znát BIC (business identification code), což je číslo banky v mezinárodním styku.

Klasická platba do zahraničí

Pokud nelze použít SEPA platbu, protože zasílaná částka není v eurech v rámci EHP, je potřeba použít klasický zahraniční převodní příkaz. Zasílat můžete platbu v jakékoliv měně do jakékoliv země. Délka převodu ale i jeho cena se výrazně liší napříč bankami.

U klasické zahraniční platby musíte kromě IBAN a BIC zadávat také jméno či název příjemce a jeho adresu, název banky příjemce, zvolit částku a její měnu a dále vybrat, zda bude všechny bankovní poplatky hradit příjemce (typ BEN), plátce (typ poplatku OUT) nebo si každý z nich bude hradit své poplatky svojí bance (typ SHA – ten se automaticky používá u SEPA plateb).

Co je reference platby

Reference platby je variabilní symbol u zahraničního platebního příkazu. Jde o zprávu pro příjemce, která mu sdělí účel platby.

K čemu je ale reference platby dobrá? Posílali jste někdy přání k Vánocům? Představte si, že se zapomenete podepsat. Adresát bude jen těžko zjišťovat, od koho mu přání přišlo.

K čemu slouží referenční číslo platby

Reference platby je vlastně náš podpis, zpráva, kterou příjemci zanecháváme. Díky ní bude příjemce schopen jednoduše přiřadit vaši platbu k vaší osobě. Pokud bude popis platby chybět, může příjemce prostě zapomenout, že jste mu zaplatili a požadovat po vás opětovné uhrazení pohledávky. Nedorozumění stojí čas a často i peníze navíc.

Navíc, i když je reference platby nepovinný údaj, jsou země, které chtějí účel platby znát. Například účel platby musíte zadat pro posílání peněz na Ukrajinu, do Ruska nebo některých arabských zemí. Taková povinná reference platby může mít různou formu. Například aplikace George od České spořitelny doporučuje zadat účel platby v angličtině. Pro posílání peněz do Spojených arabských emirátů skrze AirBank pak musíte zadat kód účelu platby v požadovaném formátu.

Reference platby je nutné zadat také při používání různých finančních platforem jako je CurrencyFair či Revolut. Vaše účty u těchto společností totiž nejsou bankovní. Peníze jsou ve skutečnosti uchovávány na účtech společností. Proto jsou pro platby vydávána unikátní referenční čísla. Když je nezadáte, platby příjemci nedorazí a vrátí se zpět plátci, nebo je bude nutné reklamovat.

Reference platby na Wise

Při posílání peněz do zahraničí přes Wise je reference platby nutným předpokladem, aby peníze dorazily v pořádku a včas. Referenci platby zadejte do řádku Poznámky. V opačném případě nedojde ke spárování platby a budete muset kontaktovat zákaznickou podporu Wise. Ani zde se nezadává variabilní symbol, Wise je v podkladech pro odeslání platby neuvádí.

ZDARMA VYZKOUŠET WISE

Názorný příklad reference platby na Wise:

reference platby       reference platby na Wise

Reference platby na Revolutu

Ani při převodu peněz přes Revolut nezapomeňte na uvedení reference platby. I zde platí, že se díky tomu platba spáruje a vyhnete se zbytečným nepříjemnostem. Toto unikátní číslo zadejte do poznámky/zprávy pro příjemce. Referenci najdete v aplikaci zvýrazněnou růžově a sám Revolut vás upozorní, že při jejím nevyplnění platba neprojde.

Názorný příklad reference platby na Revolut:

reference platby Revolut

U zahraničních převodů peněz budete často zadávat účel platby nebo tzv. referenční číslo i v případě, kdy budete posílat peníze z českého bankovního účtu.