Pro založení firmy v zahraničí se mohou podnikatelé rozhodnout z mnoha důvodů. Podnikatelské prostředí v České republice sice není nejhorší, ale má své limity i negativa. Proč by tedy mohlo být výhodné založit firmu v zahraničí? Jaké jsou rozdíly oproti ČR a za jakých okolností a podmínek tak lze učinit?

Nejčastější důvody pro založení firmy v zahraničí

Hnací silou ke vzniku firmy v zahraničí může být úspora financí, ulehčení byrokratických postupů, vylepšení jména dané značky i transparentnější legislativa. K lákavým výhodám je však třeba přistupovat obezřetně, s rozmyslem, a hlavně v souladu s legislativou. Pro české podnikatele může změna prostředí znamenat mnoho výhod, musí však počítat i s různými omezeními.

Mezi nejčastější důvody pro založení firmy obvykle patří:

Anonymita

Mít sídlo v zahraničí znamená zároveň i větší soukromí pro majitele firmy včetně údajů o vlastnictví. Za těmito účely se obvykle využívají tzv. daňové ráje, tedy destinace příznivé k daňovým poplatkům i soukromí.

Snížení byrokracie

V České republice není zrovna nejjednodušší založit firmu. Velkým problémem je i nedostatek informací či ne zcela jednoznačné pokyny. Pokud zakládáte firmu na vlastní pěst, nemusí se jednat o zrovna nejrychlejší záležitost. V oblíbených zahraničích destinacích však bývají byrokratické nároky nižší a komunikace s úřady jednodušší.

Snížení míry zdanění

Jeden z nejčastějších důvodů, proč si založit firmu mimo hranice České republiky. V daňových rájích se lze dostat na výrazně nižší poplatky. Daňové výhody však sebou nesou i mnohá negativa, jako například vyšší dohled finančních orgánů i obavy z daňových úniků.

Vylepšení jména značky

Mít sídlo například v Německu, Velké Británii či USA může výrazně pomoci v rámci prezentace dané firmy. Společnost se díky tomu může snáze dostat na zahraniční trh.

Podmínky pro založení firmy v České republice

Asi největším problémem pro podnikatele v Čechách je byrokracie. Chcete-li zde založit firmu, čeká vás návštěva až 15 různých úřadů a vyřízení spousty různých potvrzení.

Obvykle se jedná o firmy typu s.r.o., u nichž stačí jmenovat jednoho jednatele a jednoho společníka s tím, že se může jednat o jednu a tutéž osobu.

Co se týče daní, tak je Česká republika celkem přívětivá. Takzvaná korporátní daň, tedy daň z příjmu právnických osob činí 19 %, zatímco ve většině ostatních evropských států se jedná většinou o více jak 20 %.

Výhodou je i to, že není třeba složit žádný vysoký základní kapitál. Za základ můžete využít libovolnou částku od 1 Kč.

Firma však musí platit i odvody za své zaměstnance (sociální a zdravotní pojištění), které v rámci Evropy patří k těm nejvyšším.

Podmínkou je také čistý trestní rejstřík jednatele společnosti, originální a nezaměnitelný název firmy, zřízení sídla firmy a u některých typů živností i odborný zástupce.

Jak založit firmu v zahraničí

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože jednotlivé státy mají samosebou svá vlastní pravidla. Obecně je však třeba prvně zvážit, zda je pro vás založení nebo přesun firmy do zahraničí výhodný. Čím začít?

Logickým prvním krokem je prostudování možností daného trhu a právních záležitostí. Ve většině států existuje možnost založit si firmu fungující na podobném principu, jako je česká s.r.o.

Není ani nutné, abyste museli danou zemi navštívit. Společnost lze založit na základě notářsky ověřené plné moci nebo k tomu využít specializovaných služeb, které jsou k tomu účelu určeny.

Jaké typy společností lze založit, kde, jakým způsobem a jaké jsou výhody firmy v zahraničí?

Výhody a nevýhody založení firmy v daňovém ráji

Z hlediska konkrétního podnikatelského prostředí lze společnosti dělit na onshore a offshore. Firmy v převážně západoevropském onshore prostředí nabízejí stabilní legislativu, o něco vstřícnější daňové náklady, a naopak požadují klasické vedení účetnictví i daňové přiznání. A co je offshore? Tyto společnosti požadují u všech výše jmenovaných záležitostí naprosté minimum.

Čím je založení offshore společnosti specifické a jaké jsou hlavní výhody?

 • Sídly offshore společností bývají takzvané daňové ráje, například Seychely, Bermudy, Britské Panenské ostrovy, Gibraltar, Bahamy, Hongkong, Panama, Kajmanské ostrovy a další
 • Na firmy v offshore prostředí je kladeno minimum nároků
 • Platí se pouze paušální poplatky, nikoliv daně z příjmu právnických osob
 • Panuje zde vysoká míra anonymity vlastníka (absence obchodního rejstříku apod.)
 • Jméno vlastníka nemusí být spojeno s jeho movitým či nemovitým majetkem
 • V některých případech není vyžadováno ani vedení účetnictví

Nevýhody offshore společností

 • Na rozdíl od legislativně stabilních onshore společností působí offshore společnosti nedůvěryhodně
 • Vyšší kontrola ze strany finančního úřadu
 • Zákaz provádění podnikatelské činnosti na území daného státu
 • Menší šance na získání například státní zakázky
 • Vysoké bankovní poplatky (mezinárodní platby, vedení účtu atd.)
 • Nelze využít pro všechny typy firem (nevhodné například pro řemeslné a stavební firmy, maloobchodní tuzemské firmy apod.)

Ready-made společnosti a společnosti na klíč

Společnost v zahraničí nemusíte nutně krok za krokem vytvořit na vlastní pěst. Můžete využít již založené firmy nebo si nechat vytvořit firmu takzvaně na míru a o nic se nestarat.

 • Ready-made společnost

Principem tohoto typu vzniku firmy je to, že si jednoduše koupíte již hotovou firmu. Jedná se o společnosti registrované u obchodního soudu, jejichž převod na nového majitele může proběhnout velice rychle.

Nejde však o takové společnosti, které už byly někým využívány. Jedná se pouze o obchodní artikl, který už v základu nabízí vše, co je k provozování firmy zapotřebí.

 • Založení na klíč 

Založení společnosti na klíč probíhá prostřednictvím firem, které tyto služby nabízejí. Pokud si chcete nechat založit firmu v zahraničí, nemusíte využívat přímo zahraniční služby, ale i služby českých firem, které se na to specializují.

Hlavní výhodou firem na klíč je zbavení se zdlouhavé administrativní zátěže a zároveň jistota, že bude vyřešeno vše, co je k založení potřeba. Službu si však musíte zaplatit.

Virtuální sídla

Standartní podmínkou k založení firmy je zřízení jejího sídla. Jenže pokud chcete mít sídlo firmy v zahraničí, ale v dané zemi se nezdržujete, může nastat problém s dostupností a řešením administrativy.

Za tímto účelem jsou vytvářena tzv. virtuální sídla. Jedná se o adresy sídel firem s tím, že na daném místě vůbec nemusíte podnikatelskou činnost vykonávat. Lze však zajistit administrativní služby včetně přeposílání pošty do ČR, vyřizování telefonických hovorů a dalších úkonů.

Za tímto účelem je ale třeba využít služeb společností, které virtuální sídla pronajímají. Tuto možnost nabízejí spíše západní evropské země jako Německo, Velká Británie, Francie apod. Virtuální sídla na dobrých adresách mohou dodat firmě dojem lukrativnosti. Za pronájem adresy je však třeba pravidelně platit.

Placení daní

Jak už bylo řečeno, placení nebo respektive neplacení daní je jedním z hlavních motivů, proč čeští podnikatelé zakládají firmy v zahraničí. Někdy jdou jen za nižšími daněmi například do některých z evropských onshore zemí, jindy vyhledávají daňové ráje, kde jsou daně nulové.

I v offshore zemích se však v některých případech musí podávat daňové přiznání, platí se různé paušální nebo jiné poplatky a někdy se musí provádět také pravidelné audity. Pokud uvažujete o offshore zemi, zjistěte si například i bankovní poplatky a podobné záležitosti, aby se vám nulové daně vůbec vyplatily.

Zahraničí je pro české firmy obecně lákavé

Výhody založení firmy v zahraničí jsou nemalé, a proto lákají mnoho tuzemských podnikatelských subjektů nehledě na jejich velikost. I díky možnosti zřízení virtuálního sídla se jedná o praktickou záležitost.

V Evropě existuje hned několik podnikatelsky přívětivých zemí, například Lichtenštejnsko se řadí ke klasickým daňovým rájům. Oblíbená je také Velká Británie, vhodné podmínky má i Polsko.

Česká republika se kvůli své byrokracii i vysokým odvodovým daním řadí k těm méně výhodným zemím pro vznik firmy. I tak ale přitahuje zahraniční investory díky svému geografickému umístění i relativně stabilní ekonomické situaci.