Prodáváte nebo kupujete auto? Pryč jsou doby, kdy se muselo auto nejprve odhlašovat na úřadě v místě bydliště prodávajícího a následně přihlašovat na nového majitele. Institut polopřevodu byl zrušen, nyní lze rovnou přeregistrovat majitele. I tak na prodávajícího či kupujícího čekají různá úskalí. Poradíme vám, jak správně vyřídit přepis vozidla.

Povinnost přihlásit změnu majitele vozidla

Podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích mají kupující a prodávající povinnost podat žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo k převodu vlastnického práva.

Pokud by tato lhůta nebyla dodržena, hrozí prodávajícímu i kupujícímu pokuta do výše 50 000 Kč. Prodávající se navíc může dostat do nepříjemné situace, kdy bude odpovědný za přestupky, které spáchal nový majitel. Pokud prodávající poskytne kupujícímu k vyřízení přeregistrace plnou moc, vystavuje se tím riziku, že kupující včas auto nepřepíše. Doporučujeme proto, aby auto bylo kupujícímu předáno až poté, co dojde v registru silničních vozidel k přepisu.

Kupní smlouva na auto

Ačkoliv kupní smlouva při prodeji auta nemusí být písemná, lze to jen doporučit. Již v kupní smlouvě je vhodné si dohodnout, jak postupovat při přepisu vozidla, tedy kdo bude vyřizovat registraci, a kdo zaplatí jaké poplatky. Přečtěte si další důležité právní tipy ke koupi ojetého auta.

Co zařídit před převodem vozidla?

Nákup vozidla je spojen s řadou administrativních, úředních i byrokratických záležitostí. Některé doplňkové činnosti mohou nakonec sehrát významnou roli, protože vám odhalí u automobilu něco, co jste na první pohled neviděli. Co vše je potřeba zařídit před nákupem a převodem vozidla na nového vlastníka?

Ověřte si vozidlo pomocí VIN kódu

ověření VIN carvertical

VIN (Vehicle identification number – Identifikační číslo vozidla) je mezinárodně jednoznačný identifikátor motorových vozidel, který pomáhá novým majitelům zjistit, jaká je historie vozidla a jeho skutečný stav. VIN (často označkované jako Vinko) je většinou vyražené na karosérii automobilu, najdete ho také na čelním skle nejčastěji vpravo dole. Číslo je tvořeno 17 písmeny a číslicemi.

Existují placené služby, které vám po zadání VIN ukážou řadu užitečných informací.

 • Nájezd kilometrů (zda byl stočený tachometr).
 • Evidované havárie vč. pravděpodobné výši škody.
 • Servisní historie

Ověřte si plnou historii a stav vozidla díky službě CarVertical. Ta patří k jedné z nejlepší a cenově nejvýhodnější. Základní údaje o automobilu získáte zdarma, pokud ale vážně uvažujete o koupi ojetého automobilu, určitě se vyplatí si prověřit historii plnou za investici několika stokorun.

Povinné ručení a srovnání pojištění

V okamžiku, kdy se kupující stane vlastníkem vozidla, musí si zařídit povinné ručení. Srovnání pojištění můžete provést online. Prodávající již samozřejmě nadále povinné ručení platit nemusí. Nezaniká mu však automaticky, ale až poté, co je změna vlastníka oznámena pojišťovně. Prodávajícímu lze proto doporučit, aby si jej zrušil teprve poté, kdy dojde k přepisu vozidla.

Evidenční kontrola

Při přepisu vozidla se také dokládá protokol o evidenční kontrole, podle kterého se pak kontroluje, zda faktický stav vozidla odpovídá údajům v technickém průkazu. Zařídit evidenční prohlídku může prodávající i kupující, provádí se totiž na vozidlo.

Poté, co projdete prohlídkou, příliš neváhejte. Máte na podání žádosti na přepis vozidla 30 dní, jinak byste museli na prohlídku znovu.

Kde provést přepis vozidla?

Převod se provádí na odboru dopravy jakéhokoliv úřadu s rozšířenou působností. Správně by se měli k přeregistraci dostavit kupující i prodávající. Pokud jedna strana chybí, musí být doložena její plná moc s ověřeným podpisem. Přepis může provést i třetí osoba, pokud jí obě strany svěří ověřené plné moci.

Jaké doklady musíte předložit při převodu vozidla?

 • Občanské průkazy prodávajícího a kupujícího
 • Pokud převod vyřizuje jen jedna strana, je potřeba doložit plnou moc strany druhé, na které bude její ověřený podpis
 • Kupní smlouva
 • Velký technický průkaz
 • Malý technický průkaz
 • Doklad o povinném ručení (zelená karta)
 • Protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dnů
 • Přihláška k registraci vozidla do registru silničních vozidel (formulář si můžete stáhnout předem nebo vyplnit až na přepážce)

Kolik stojí přepis vozidla?

Za převod auta zaplatíte správní poplatek 800 Kč. K tomu se musí připočíst cena 400 Kč za evidenční kontrolu, kterou musí vozidlo před převodem projít. Případně také částku za ověřený podpis na plné moci.

Vozidla, která nesplňují emisní normy, podléhají při převodu ekologické dani. Za vozidla s emisní normou Euro 2 se platí ekologická daň 3 000 Kč, s normou Euro 1 pak 5 000 Kč. Převod vozidla, které vůbec nesplňuje emisní normy, je zpoplatněn částkou 10 000 Kč. Je pak otázka, zda se nevyplatí je ekologicky zlikvidovat.

KALKULAČKA POVINNÉ RUČENÍ

Co když jedna strana smlouvy nespolupracuje?

Zákon pamatuje na situaci, kdy se buď prodávající, nebo kupující na přepis vozidla „vykašlou“. Stačí pak, když žádost podá jen jeden z nich. Problém však je v tom, že k žádosti by měly být doloženy všechny doklady. Úřad obce s rozšířenou působností může vyzvat druhou stranu k doložení technického průkazu.

Nahraní ale budete v situaci, kdy jste neprovedli evidenční kontrolu. Pokud nebude druhá strana spolupracovat, bude fakticky nemožné přepis vozidla provést. Vždy tedy evidenční kontrolu provádějte ještě před předáním vozidla kupujícímu.