Překročili jste na dovolené rychlost, nebyli jste připoutaní, vjeli jste do zakázané zóny anebo jste udělali jiný přestupek v zahraničí? Dostali jste pokutu ze zahraničí a nevíte, jak pokutu zaplatit? Již několik let je Česká republika zapojena do systému, který pomáhá zemím Evropské unie vymáhat pokuty ze zahraničí. Co dělat pokud vám přijde výzva k zaplacení pokuty ze zahraničí? A co se bude dít v případě nezaplacení pokuty?

Přečtěte si návod, co dělat při obdržení obsílky s pokutou. Multiměnový účet Wise (zdarma) vám navíc pomůže se zaplacením pokuty a posláním peněz do zahraničí levněji než skrze banku.

ZDARMA VYZKOUŠET WISE

Systém EUCARIS si vás najde

Česká republika se od března roku 2016 zapojila do informačního systému EUCARIS, který umožňuje evropským státům sdílet informace, které se týkají dopravní agendy. Mimo jiné pomáhá odhalovat kradená auta a podvody při registraci vozidel. Nejvíce je však využíván pro určování provozovatele zahraničních vozidel, která spáchají na území členského státu přestupky.

Česko tak propojilo svůj registr vozidel s ostatními státy, které tak mohou dohledat, komu zaslat pokutu. Je třeba říci, že toho hojně využívají. Přes 100 000 českých řidičů tak ročně obdrží obsílku například od našich rakouských sousedů, přes 50 000 pokut zaslala do České republiky Francie. Česko nejvíce posílá pokuty do Polska a na Slovensko.

Nejčastějším prohřeškem Čechů je překročení povolené rychlosti. Pokuty v některých státech jsou pak pro našince vysoké. Ani jízda na červenou, telefonování za volantem a další přestupky vás nemusí vyjít zrovna levně.

Jak zjistit pokuty ze zahraničí

Jak bylo zmíněno výše, stávají se pokuty ze zahraničí běžnou realitou. Podle směrnice EU vystaví země, ve které jste spáchali přestupek, obsílku v češtině. Nemůžete se tak vymlouvat, že nevíte, co se po vás chtělo nebo jste nevěděli, jak zjistit pokutu ze zahraničí a kam ji uhradit. Většinou dostanete rovnou i složenku či číslo účtu, na které máte zaslat částku, která vám byla vyměřena.

K tomu, aby vám cizí země poslala obsílku, stačí málo. Například jen snímek z radaru či kamery, ze kterého lze rozpoznat registrační značku vašeho vozidla. Někdy země nedoloží ani to. Například běžná je pokuta z Rakouska bez fotky.

Stejně jako v České republice i v mnoha zemích odpovídá za dopravní přestupek primárně provozovatel vozidla. S argumentem, že řídila osoba blízká, tak většinou neuspějete. Pokud nechcete jít do správního řízení a k soudu, raději pokutu ze zahraničí zaplaťte.

Za jak dlouho přijde pokuta ze zahraničí

Doba, za jak dlouho přijde pokuta ze zahraničí, se může velmi lišit. Některé země vám ji pošlou do několika dnů či týdnů, výjimkou ale není ani doba několika měsíců. Než si vás cizí země najde, může dojít k promlčení pokuty. Nespoléhejte se ale na to, že promlčecí lhůta činí jeden rok, tak jak to znáte z České republiky. V různých státech jsou různé promlčecí lhůty, např. ve Francii jsou to tři roky, v Itálii dokonce až deset let.

Nezaplacení pokuty ze zahraničí

Co se stane, pokud se rozhodnete pokutu ignorovat? Může vás dohnat exekutor? Tady vás můžeme uklidnit. Cizina má pouze omezené možnosti pokuty vymáhat. Problém může nastat, pokud musíte cestovat přes danou zemi. V takovém případě si vás může vyhmátnout místní policie a můžete se dostat do problémů.

Některé státy jsou velmi přísné. Například vám mohou zabránit v tom, abyste pokračovali v jízdě, či dokonce vám zabaví vozidlo. Navíc vám v některých zemích mohou hrozit alternativní tresty, jako jsou veřejně prospěšné práce či dokonce i pobyt pár dní ve vězení. Zejména profesionální řidiči, kteří se nemohou vyhnout zemi, v níž spáchali přestupek, by proto měli pokuty ze zahraničí raději splácet.

Dobrou zprávou je skutečnost, že pokud byste byli v nějakém státě tzv. „vybodováni“ a dostali zde zákaz řízení, platí tento zákaz jen pro tuto konkrétní zemi. Pokud vám tedy seberou body v Německu, nebude to mít vliv na vaše řidičské oprávnění v České republice.

Radary ani úředníci nejsou neomylní. Proti pokutě se můžete odvolat. Bohužel, správní řízení probíhá v úředním jazyce dané země. Proto i odvolání musíte podat v této řeči. Pokud by byla vymáhaná pokuta opravdu vysoká a vy jste si byli jistí, že jste přestupek nespáchali, vyplatí se najmout si advokáta.

Pokuty ze zahraničí: jednotlivé státy

Většina států, do kterých nebo přes které Češi nejčastěji jezdí, se účastní systém EUCARIS.

Pokuty ze Slovenska

Za překročení rychlosti do 20 km/h v obci či do 30 km/h mimo obec můžete zaplatit u našich východních sousedů až 100 euro. Za vyšší překročení rychlosti do 50 km/h v obci a 60 km/h mimo obec vám může být uložena sankce do 600 euro. Pokud překročíte rychlost ještě více, může vám pokuta ze Slovenska přijít v částce až 1000 euro.

Pokuty z Rakouska

Pokuta z Rakouska vás může přijít draho. Při překročení rychlosti o 10 km/h dostanete pokutu od 20 do 726 euro. Specifikem jsou větší pokuty, pokud překročíte rychlost na dálnici.  Pokud pokutu neuhradíte, může vás čekat odnětí svobody. Za každých nezaplacených 90 euro dostanete den vězení.

Pokuty z Německa

Německo patří k těm tolerantnějším státům. Pokud překročíte rychlost maximálně o 10 km/h mimo obec, přijde vám pokuta 10 euro, pokud jste ji překročili v obci tak 15 km/h. Překročíte-li rychlost více, je pokuta stanovena na 80 euro za přestupek mimo obec, resp. 100 euro za rychlou jízdu v obci. V Německu však můžete být snadno vybodováni a může vám pak hrozit i roční zákaz jízdy v zemi. Německu je přitom těžké se při cestách na dovolenou vyhnout.

Pokuty z Itálie

Italové jsou přísní. Jedete-li více než 10 km/h rychleji, než je povoleno, hrozí vám pokuta od 41 do 168 eur. Překročíte-li rychlost ještě více, může vám přijít pokuta z Itálie až na 674 euro.

Pokuty z Francie

Francouzi milují vymáhání pokut po cizincích, kterých ročně zašlou přes dva a půl milionu. Pokuty jsou totiž vymáhány centrálně, nikoliv obcemi jako jinde. Není tolerováno překročení rychlosti nad 2 km/h. Při překročení rychlosti do 20 km/h vám hrozí sankce 60 eur. Pokud ji překročíte více, dostanete pokutu 135 eur.

Pokuty z Švýcarska

Vymáhání pokut ze Švýcarska se může pro Čechy stát noční můrou. Švýcarsko patří suverénně mezi ty nejpřísnější země. Pokutuje překročení rychlosti už o 1 km/h a to i 40 CHF. Výše pokut se odvíjí podle vašich příjmů uvedených v daňovém přiznání.

Pokuty z Rumunksa

Pokud je vám udělena na území Rumunska pokuta ze strany dopravní policie, pak je možno tuto pokutu uhradit pouze v poloviční výši, pokud ji zaplatíte v termínu do 15 dnů od jejího udělení.

Jak zaplatit pokutu ze zahraničí

Pokutu ze zahraničí budete muset uhradit buď skrze tamní poštu anebo skrze bankovní převod. Některé pokuty obsahují i QR kód, takže naskenováním kódu zaplatíte rychlým bankovním převodem.

Protože ale budete platit v EUR či místní měně, bude lepší když zaplatíte skrze Wise. Jedná se o multiměnový účet, který vám umožní směnit měny ve středovém kurzu. Platby do zahraničí jsou tak mnohem levnější než kdybyste je hradili přes váš bankovní účet v ČR nebo českou debetní kartu.

ZDARMA VYZKOUŠET WISE

Snadno si pořídíte i debetní karty, ale také virtuální kartu pro bezpečnější platby na internetu.