Pokládáte si otázku, jak zrušit povinné ručení a podat výpověď? Jaký je přesný postup a za jakých podmínek může k vypovězení smlouvy o povinném ručení dojít? S ukončením stávající smlouvy se můžete setkat za různých okolností. Podíváme se na to, v jakých případech budete výpověď potřebovat a jak a kdy je třeba ji podat.

Kdy lze podat výpověď povinného ručení

Smlouva o povinném ručení se ze zákona týká každého majitele a provozovatele auta. Jedná se o pojištění, bez něhož nemůže být auto účastnící se dopravního provozu ani den. Přihlášené auto skutečně nesmí být bez pojistky ani jeden den. Proto je třeba si bedlivě hlídat, zda a dokdy vám pojistka platí.

V některých případech vás však nebude zajímat to, jak pojistku prodloužit, ale jak ji naopak vypovědět. K ukončení smlouvy s danou pojišťovnou může dojít za různých okolností, pojďme si je tedy představit.

Výpověď kvůli přechodu k jiné pojišťovně

Tento důvod je asi jedním z nejčastějších, proč lidé ruší své stávající pojistky. I když pro vás kdysi byla vaše smlouva s danou pojišťovnou výhodná, věci se mohly změnit a jiné pojišťovny nabízejí daleko lukrativnější nabídky.

Díky změně pojišťovny lze v některých případech ušetřit až stovky korun měsíčně. Vyplatí se proto sledovat nabídku konkurence.

Velmi pomáhá služba Rixo, která vám zdarma zkontroluje smlouvu a zobrazí výhodnější nabídky, pokud existují.

Výpověď povinného ručení z důvodu změny vlastníka

Další z častých důvodů, proč podat výpověď povinného ručení. Při změně vlastníka je třeba, aby bývalý majitel prodej auta nahlásil a svou pojistku na auto zrušil. Pokud tak neučiní, bude muset nadále povinné ručení platit, i když už bude mít auto jiného majitele. Jakmile však dojde k nahlášení prodeje a u končení smlouvy, bývalému majiteli budou vráceny peníze za časové období, které měl ještě předplacené. Pojišťovny obvykle vyžadují potvrzení o prodeji v podobě kupní smlouvy.

Výpověď kvůli krádeži vozidla

I taková situace může nastat. Z ničeho nic se ocitnete bez vozidla, ale pojistné bude dál běžet. Jakmile by k takové události došlo, je třeba to na pojišťovně ihned ohlásit. I zde samozřejmě potřebujete potvrzení, v tomto případě od policie. Nejdříve je tedy třeba sepsat policejní protokol a s ním poté zajít na pojišťovnu.

Vyřazení vozidla z evidence

Někdy se může stát, že vozidlo momentálně nevyužíváte, ale zároveň si jej chcete ponechat. Nebylo by však ekonomické za něj v takovém případě platit pojistku. Možným řešením je uložení značek do depozitu, odkud je zase poději můžete dle potřeby vyzvednout. Tuto skutečnost je opět třeba nahlásit pojišťovně a potvrdit vyřazení z evidence díky velkému technickému průkazu, kde bude zaznamenané datum přijetí značek do depozitu.

Likvidace vozidla

Jestliže už vozidlo dosloužilo a necháte jej ekologicky zlikvidovat, opět je třeba o tom pojišťovnu informovat. Výpověď je v takovém případě přijata na základě dokladu o likvidaci.

Změna povinného ručení – kdy lze podat výpověď?

Výše jsme si vyjmenovali nejčastější důvody pro výpověď povinného ručení a nyní se pojďme podívat na to, kdy lze výpověď podat v případě, že chcete změnit pojišťovnu. Zrušení povinného ručení lze při změně pojišťovny provést v následujících lhůtách.

Výpověď na konci pojistného období

Ideální dobou pro podání výpovědi povinného ručení je konec stávajícího období v rámci vašich ročních plateb. Pojištění se vždy sjednává na rok s tím, že jej pojišťovny automaticky prodlužují.

Pokud už nechcete s danou pojišťovnou spolupracovat, musíte podat výpověď s předstihem. Na konci pojistného období totiž určitě neznamená dva dny před konečným datem, ale minimálně 6 týdnů před ním.

Výpověď je třeba zaslat s vlastnoručním podpisem přímo na pojišťovnu.

Výpověď po uzavření smlouvy do 2 měsíců

Nejste-li se svou pojišťovnou spokojeni poté, co jste s ní podepsali smlouvu, můžete podat výpověď do dvou měsíců od podpisu smlouvy, a to bez udání důvodu. I v tomto případě je třeba zaslat pojišťovně podepsanou výpověď.

Výpověď do 3 měsíců od vzniku pojistné události

Další možností pro podání výpovědi mimo konce pojistného období je ukončení smlouvy na základě pojistné události, respektive maximálně do tří měsíců po ní. Přeplacené pojistné vám bude vráceno.

Výpověď z důvodu změny podmínek ze strany pojišťovny

Bezproblémové ukončení smlouvy může nastat i v případě, kdy pojišťovna změní nastavený tarif nebo jeho podmínky. V takovém případě musí pojišťovna své klienty informovat a vy pak máte 1 měsíc na podání výpovědi.

Výpověď dohodou

Výpověď prostřednictvím dohody není jen tak lehké uzavřít. Musíte pro to mít závažný důvod, například pokud pojišťovna v jednání s vámi nějakým způsobem pochybí. V takovém případě je však třeba zajít osobně na pobočku a na podmínkách výpovědi se dohodnout. Není však zaručeno, že pojišťovna dohodu schválí.

Pokud byste chtěli podat výpověď povinného ručení v jiný termín a za jiných podmínek, než jaké jsou zde uvedeny, možné to samozřejmě je. V takovém případě ale musíte počítat se sankcemi a z toho důvodu se tento způsob ukončení smlouvy rozhodně nedoporučuje.

Mohlo by to navíc způsobit problém i při uzavírání budoucích smluv s jinými pojišťovnami. Pojišťovny také obvykle vyžadují vrácení zelených karet v případě, že byla smlouva ukončena před vypršením ročního pojistného období.

Vzor pro výpověď povinného ručení

Jak by měla výpověď vypadat a existuje pro ni nějaký vzor? Formulář výpovědi bývá obvykle ke stažení na stránkách konkrétních pojišťoven. Můžete si tak stáhnout přímo formulář odpovídající požadavkům dané společnosti. Vzor pro ukončení povinného ručení najdete i na internetu volně ke stažení.

Ve výpovědním formuláři, který musí být dodán na pojišťovnu osobně nebo jako doporučený dopis, musí být veškeré potřebné údaje o důvodu ukončení smlouvy. Formulář také musí obsahovat konkrétní údaje o vaší osobě i sjednaném pojistném rámci (číslo pojistné smlouvy, číslo SPZ) a v neposlední řadě váš podpis.

Nové povinné ručení levně

Porovnejte ceny povinného ručení online a zjistěte, jaké jsou nabídky na trhu.

KALKULAČKA POVINNÉHO RUČENÍ