Systém SWIFT je základním kamenem mezinárodních finančních transakcí a zajišťuje plynulý průběh miliard převodů ročně. Tento článek vám přiblíží jeho fungování, strukturu poplatků a doba, za kterou dojde k převodu a peníze dorazí protistraně. Ponoříme se do detailů, aby jsme vysvětlili, proč a jak se SWIFT stal nezbytnou součástí globálního bankovnictví, jaké jsou jeho výhody a jeho nevýhody. V jakých případech je SWIFT dobré využívat a kdy je výhodnější použít alternativu.

Co je SWIFT platba

SWIFT platba, neboli platba pomocí SWIFT kódu, je metoda mezinárodního bankovnictví, která se používá pro posílání a přijímání mezinárodních plateb.

SWIFT je zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, což je globální síť, která umožňuje finančním institucím po celém světě komunikovat o finančních transakcích.

Co je SWIFT kód

SWIFT kód je jedinečný identifikační kód, který má každá banka pro účely mezinárodních plateb. Kód má obvykle 8 nebo 11 znaků a zahrnuje informace o bance a zemi, kde se banka nachází.

Jak funguje SWIFT platba

SWIFT je jako poštovní služba pro banky. Když chcete poslat peníze do zahraničí, vaše banka pošle zprávu přes SWIFT do banky příjemce. Tato zpráva říká, kolik peněz posíláte a kdo je příjemcem. Banka příjemce pak převede peníze na účet příjemce.

Když chcete poslat peníze z jedné banky do jiné, proces se obecně odehrává následovně:

 1. Vaše banka připraví SWIFT zprávu. Tato zpráva obsahuje všechny podrobnosti o transakci, včetně vašeho jména, čísla účtu, částky transakce a údajů o bankovním účtu příjemce.
 2. Vaše banka pak tuto zprávu odešle přes SWIFT síť. SWIFT zprávy jsou šifrované, aby byly bezpečné, a každá banka má jedinečný kód SWIFT, který identifikuje banku a její zemi.
 3. Banka příjemce obdrží SWIFT zprávu a ověří informace v ní. Pokud jsou všechny údaje správné, banka příjemce provede transakci, tedy převede peníze na účet příjemce.
 4. Nakonec banka příjemce potvrdí transakci zpět vaší bance prostřednictvím SWIFT zprávy.

Celý tento proces může trvat několik dní, v závislosti na bankách a zemích zapojených do transakce.

Historie

SWIFT byl založena v roce 1973 skupinou 239 bank z 15 zemí, které se rozhodly vytvořit společnou síť pro usnadnění mezinárodního bankovního styku.

SWIFT platby byly odpovědí na rostoucí potřebu spolehlivého a bezpečného systému pro mezinárodní finanční komunikaci, který by nahradil dosavadní nesystematické a neefektivní metody jako telegramy a telefony.

První zprávy byly přeneseny přes SWIFT v roce 1977. Od té doby se síť SWIFT rozrostla a nyní zahrnuje téměř všechny banky po celém světě. Dnes je SWIFT největší finanční síť na světě, s více než 11 000 finančními institucemi ve více než 200 zemích a územích.

V průběhu let SWIFT představila řadu inovací a zlepšení, včetně vylepšených bezpečnostních funkcí, nových služeb a nástrojů pro řízení rizik a splnění regulačních požadavků.

Zdroj: Historie SWIFT

Co je SWIFT/BIC kód

SWIFT kód a BIC kód jsou vlastně jedno a to samé, oba slouží k identifikaci bank v rámci mezinárodních finančních transakcí.

SWIFT/BIC kód se skládá z 8 nebo 11 alfanumerických znaků. První 4 znaky označují banku, následují 2 znaky pro zemi, další 2 znaky identifikují město a poslední 3 znaky jsou volitelné a označují pobočku.

 1. Bankovní kód (4 znaky): První 4 znaky jsou písmena a označují kód banky. Například, kód „ABCD“ by mohl označovat název banky „ABCD Bank“.
 2. Kód země (2 znaky): Následující 2 znaky jsou písmena, která označují ISO kód země. Například „US“ by označovalo Spojené státy.
 3. Lokace (2 znaky): Další 2 znaky mohou být písmena nebo čísla a označují lokaci nebo město, kde je banka umístěna. Například „NY“ by mohlo označovat New York.
 4. Pobočka (3 znaky – volitelné): Poslední 3 znaky jsou volitelné a mohou být písmena nebo čísla. Tato část označuje konkrétní pobočku nebo oddělení banky. Pokud tyto znaky nejsou použity, kód má pouze 8 znaků.

Například, SWIFT/BIC kód „ABCDUSNYXXX“ by označoval banku „ABCD Bank“ umístěnou v New Yorku, ve Spojených státech. „XXX“ v tomto příkladu označuje hlavní kancelář.

SWIFT kód

SWIFT je zkratka pro „Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication“, což je organizace založená a řízená bankami, která provozuje mezinárodní komunikační síť pro finanční zprávy mezi bankami.

BIC kód

BIC znamená „Bank Identifier Code“. Je to mezinárodní standard pro identifikaci bank při finančních transakcích.

SWIFT = BIC

Jaký je rozdíl mezi SWIFT a BIC kódem? Odpověď je, že žádný rozdíl není. Když se někdo zeptá na SWIFT kód nebo BIC kód vaší banky, hovoří o tom samém kódu.

Kdy potřebujete kód SWIFT/BIC

SWIFT/BIC kód je potřeba při provádění mezinárodních plateb, aby se banka ujistila, že peníze správně dorazí do určené banky.

Kde najdu SWIFT/BIC kód

Váš SWIFT/BIC kód lze získat několika způsoby:

 1. Internetové bankovnictví: Některé banky poskytují tyto informace v rámci svých internetového bankovnictví. Zkontrolujte sekci účtů nebo transakcí.
 2. Bankovní výpis: Některé banky uvádějí SWIFT/BIC kód na výpisu z účtu.
 3. Kontakt na banku: Můžete také přímo kontaktovat svou banku telefonicky, e-mailem nebo navštívit pobočku a požádat o tento kód.
 4. Webové stránky banky: Některé banky mají tyto informace na svých webových stránkách, obvykle v části s často kladenými otázkami (FAQ) nebo v nějaké informační sekci.
 5. Online databáze SWIFT kódů: Existují také online databáze, které umožňují vyhledávat SWIFT kódy bank, ale je třeba je používat opatrně a vždy ověřovat informace.

SWIFT/BIC kód českých bank

BankaSWIFT kód (8místný)
Air BankAIRACZPP
Banka CREDITASCTASCZ22
Česká spořitelnaGIBACZPX
ČSOB (Československá obchodní banka)CEKOCZPP
Fio bankaFIOBCZPP
Komerční bankaKOMBCZPP
MONETA Money BankAGBACZPP
mBankBREXCZPP
RaiffeisenbankRZBCCZPP
UniCredit BankBACXCZPP

Poplatky za SWIFT platby

SWIFT platby patří k nejdražším způsobům pro mezinárodní převod peněz. Je to z důvodu, že peníze často cestují skrze více bank (tzv. zprostředkovatelské banky) v různých zemích, každá z bank si účtuje nějaký poplatek za odeslání platby nebo přijetí platby, zároveň banky využívají přirážku ke směnnému kurzu (obvykle 2 % – 5 %).

Výše poplatků za SWIFT platby se často liší podle banky a země.

Když provádíte mezinárodní převod, banka vám obvykle nabídne možnost, jak poplatky za převod rozdělit. Rozdělení poplatků by mělo být dohodnuto mezi odesílatelem a příjemcem před provedením platby. Je také důležité se předem informovat o výši poplatků, aby nedošlo k nečekaným poplatkům, které by mohly ovlivnit částku přijatou příjemcem.

OUR poplatky

Možnost OUR jako „my“. Odesílatel platí všechny poplatky spojené s převodem. To zahrnuje poplatky odesílací banky, jakékoliv poplatky mezibanky (pokud jsou aplikovány) a poplatky příjemné banky. Příjemce obdrží celou částku, kterou odesílatel poslal.

SHA poplatky

Možnost SHA jako „shared“ (tj. společné, sdílené). Poplatky jsou rozděleny mezi odesílatelem a příjemcem. Odesílatel platí poplatky odesílací banky a příjemce platí poplatky své banky (příjemné banky). Pokud existují jakékoliv poplatky mezibanky, jsou obvykle odraženy z částky, kterou příjemce obdrží.

BEN poplatky

Možnost BEN jako beneficiary (tj. obmyšlený, příjemce). Příjemce platí všechny poplatky. Odesílatel posílá částku a všechny poplatky (odesílací banky, mezibanky i příjemné banky) jsou odečteny z této částky. Tímto způsobem může částka, kterou obdrží příjemce, být významně nižší než částka odeslaná.

Jak dlouho trvá SWIFT platba

Doba potřebná pro zpracování SWIFT platby se může lišit a závisí na několika faktorech. Typicky, mezinárodní platby SWIFT mohou trvat od několika hodin až do několika pracovních dnů. Faktory ovlivňující dobu zpracování zahrnují:

 1. Odesílací a příjemná banka: Některé banky mohou zpracovávat platby rychleji než jiné.
 2. Časové pásma a pracovní dny: Pokud se platba odesílá mezi bankami v různých časových pásmech nebo pokud je den odeslání platby nepracovní den v jedné ze zemí, může se doba zpracování prodloužit.
 3. Zprostředkovatelské banky: Některé platby mohou vyžadovat průchod jednou nebo více zprostředkovatelskými bankami, což může prodloužit dobu zpracování.
 4. Regulace a kontroly: Banky musí provádět různé kontroly a ověřování, včetně kontroly proti praní špinavých peněz a financování terorismu, což může způsobit zpoždění.

Doporučuje se očekávat, že mezinárodní platba SWIFT může trvat až několik dní. Pokud potřebujete, aby platba dorazila rychleji, je možné, že vaše banka nabízí služby pro rychlejší zpracování za příplatek.

Rychleji a levněji než SWIFT platba převede vaše peníze do zahraničí služba Wise. Přečtěte si více o Wise anebo rovnou zkuste kalkulaci převodu online.

VYZKOUŠET WISE