Celoroční cestovní pojištění je určeno nejen lidem, kteří dlouhodobě pobývají v cizině; mnohdy je vhodnou volbou i pro ty, kdo v průběhu roku opakovaně vycestovávají za hranice České republiky. Jelikož v současné době nabízí celoroční cestovní pojištění celá řada českých i zahraničních pojišťoven, je výběr opravdu široký. Cestovatelé, studenti i pracující v zahraničí tak mají možnost zvolit si variantu, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám i finančním možnostem.

Pojištění dlouhodobé nebo pojištění opakovaných výjezdů

V zásadě se celoroční cestovní pojištění dělí na dva základní typy – dlouhodobé pojištění a pojištění opakovaných výjezdů. První z nich je určeno pro ty, kdo se vydávají na dlouhodobý nepřerušený pobyt za hranicemi České republiky. Pojištění opakovaných výjezdů naopak ocení lidé, kteří pravidelně vyjíždějí za hranice a mimo území České republiky stráví v souhrnu několik měsíců ročně.

Dlouhodobé cestovní pojištění

Dlouhodobé cestovní pojištění platí nepřerušeně po celou dobu, na kterou je uzavřeno. Maximální platnost bývá jeden rok, u většiny pojišťoven je ale možné zvolit i kratší dobu; obvykle na půl roku, některé pojišťovny nabízejí i variantu s platností tří měsíců, výjimečně i 45 dní.

Pro studenty i cestovatele

Dlouhodobé cestovní pojištění využijí studenti zahraničních škol a univerzit, lidé dlouhodobě pracující v zahraničí, digitální nomádi, kteří třeba vydělávají na Instagramu nebo mohou pracovat přes internet odkudkoli na světě a drtivou většinu času svobodně cestují po světě, dobrovolníci i nezávislí cestovatelé.

Odhlášení od zdravotní pojišťovny

Pokud opouštíte Českou republiku na déle než šest měsíců a uzavřeli jste na tuto dobu dlouhodobé cestovní pojištění, můžete se dočasně odhlásit od placení zdravotního pojištění v České republice. Své zdravotní pojišťovně ovšem musíte pobyt v cizině předem nahlásit a předložit doklad o zaplacení dlouhodobého cestovního pojištění.

Zdravotní pojištění pak nebudete muset platit po dobu, na kterou jste dlouhodobé cestovní pojištění uzavřeli. Pokud se ovšem do ČR vrátíte dříve, než jste původně měli v plánu, jste povinni to své zdravotní pojišťovně neprodleně nahlásit a začít opět zdravotní pojištění hradit, a to i v případě, že platnost vašeho dlouhodobého cestovního pojištění ještě trvá.

Celoroční cestovní pojištění pro opakované výjezdy

Celoroční pojištění opakovaných výjezdů platí po celé období, na které je uzavřeno, nejčastěji po dobu jednoho roku. Doba jednotlivých pobytů v zahraničí je ale časově omezena. Toto celoroční cestovní pojištění tedy umožňuje absolvování libovolného množství pobytů, jejichž maximální délka je obvykle stanovena na 45, případně 90 nebo 30 dní. Pokud se tedy rozhodnete strávit v cizině delší časové období, je třeba si na dny, které váš sjednaný limit přesahují, cestovní pojištění doplatit.

Pro pracovní cesty i krátkodobé sezónní práce

Celoroční cestovní pojištění opakovaných výjezdů hojně využívají jak lidé, kteří pravidelně jezdí na pracovní cesty do zahraničí, tak i krátkodobí sezónní pracovníci. Jelikož je pojištění opakovaných výjezdů obecně levnější než pojištění dlouhodobé, může být dobrou volbou i pro ty, kdo se trvale zdržují v cizině, ale přitom pravidelně zajíždějí na víkendy nebo na pár dnů jednou za měsíc či dva do ČR.

Roční pojištění pro opakované výjezdy

V neposlední řadě ocení celoroční cestovní pojištění opakovaných výjezdů i lidé, kteří několikrát do roka vyrazí do zahraničí na dovolenou, výlet nebo třeba návštěvu k příbuzným či známým. Cena celoročního cestovního pojištění je totiž oproti cestovnímu pojištění sjednanému na každou cestu zvlášť relativně nízká a u většiny pojišťoven se vyplatí, již pokud pobyt v cizině trvá v souhrnu cca jeden až dva měsíce ročně.

Pokud tedy v létě vyrazíte na dvoutýdenní dovolenou k moři, v zimě na další týden lyžovat do Alp a během roku ještě na návštěvu k přátelům do Vídně a na několik kratších výletů po evropských destinacích, pravděpodobně za celoroční cestovní  pojištění opakovaných výjezdů zaplatíte menší částku, než pokud byste se pro každou cestu pojistili zvlášť.

Cestovní pojištění k platební kartě pro opakované výjezdy

Cestovní pojištění opakovaných výjezdů lze sjednat i u většiny bank jako doplňkovou službu k platební kartě. Pojištění pak obvykle platí od jeho sjednání po celou dobu platnosti karty, případně do jeho vypovězení.

Banka sama má obvykle uzavřenou smlouvu s některou z pojišťoven a na jejím základě poskytuje tuto službu svým klientům. Doba jednotlivých  výjezdů je, stejně jako u pojištění uzavřeného přímo s pojišťovnou, většinou stanovena na 45 nebo 90 dní.

Poplatek za pojištění banka svým klientům strhává měsíčně, výjimečně jednou ročně, přímo z bankovního účtu, není tedy třeba hlídat si termíny odeslání plateb.

Územní platnost celoročního cestovního pojištění – Evropa nebo celý svět

Co se uzemní platnosti týče, je u většiny pojišťoven možné sjednat dvě varianty celoročního cestovního pojištění. První z nich je určena pro cesty či pobyt v Evropských zemích, druhá kryje rizika ve všech zemích světa.

Jakmile je celoroční cestovní pojištění sjednáno, nemusíte se ve svých cestovatelských plánech, co se lokality v rámci zvoleného regionu týče, nijak omezovat.

Vždy je ale třeba pohlídat si dobu platnosti pojištění. Pokud tedy máte sjednáno dlouhodobé pojištění pro celý svět, můžete kdykoli během jeho platnosti svobodně cestovat mezi libovolnými státy.

Výjimky z územní platnosti pojištění

Vždy je dobré se ještě před uzavřením pojistné smlouvy ujistit, že země, ve které se chystáte pobývat, není z okruhu platnosti pojištění vyjmuta. Zejména na území USA a mnohdy také Kanady či Ruska se u mnoha pojišťoven platnost běžného celoročního cestovního pojištění nevztahuje; pokud tedy plánujete zahrnout tyto severoamerické země do svých cestovatelských plánů pro daný rok, je u těchto pojišťoven třeba zvolit o něco dražší balíček s pojištěním pro celý svět včetně USA, případně další ze základního pojištění vyčleněné země.

Územní platnost dlouhodobého pojištění a pojištění opakovaných výjezdů se obvykle nevztahuje na tzv. válečné zóny, tj. země, ve kterých se aktuálně odehrává válečný konflikt. V řadě dalších zemí, které jsou označovány jako rizikové, může pojišťovna u některých pojistných událostí vyplacení pojistného plnění odmítnout. Obvykle se jedná o řadu afrických států, země středního východu a některá jihoamerická území. Jejich seznam se u jednotlivých pojišťoven liší a obvykle je odrazem aktuální politické a bezpečnostní situace v daném regionu. Detaily by měly vždy rozepsány v pojistné smlouvě.

Jak vybrat celoroční cestovní pojištění

Většina pojišťoven nabízí u jednotlivých typů pojištění několik různých variant výše a rozsahu pojistného krytí. Při výběru celoročního cestovního pojištění je třeba brát v potaz nejen rozsah zemí, ve kterých pojišťovna kryje rizika, a dobu platnosti pojištění; důležité je i správné nastavení pojistných limitů a případů, na které se pojištění vztahuje.

Destinace pro cestování

Vždy je vhodné si ještě před uzavřením pojistné smlouvy promyslet své cestovatelské plány a podle nich zvolit variantu pojištění, která dostatečně kryje jak léčebné výlohy, tak i ostatní rizika, se kterými se je možné potkat na cestách. Pokud je vysoká pravděpodobnost, že budete své plány operativně měnit, je lepším řešením sáhnout po o několik stokorun dražší variantě, než následně složitě řešit situaci, na kterou pojistné krytí nestačí.

Kvalitní roční cestovní pojištění

Některých pojišťovny nabízejí jednotlivé varianty celoročního pojištění jako hotové balíčky s pevně nastaveným rozsahem pojistného krytí i limity pro jednotlivé případy. U jiných pojišťoven si můžete sestavit celoroční cestovní pojištění z jednotlivých komponent přímo na míru. Ještě častěji si je možné jednotlivé pojistné případy a limity navolit u pojištění opakovaných výjezdů k platební kartě. Proto je vždy třeba předem si prostudovat podmínky, a to včetně poznámek a odkazů psaných malým písmem, a sestavit soubor jednotlivých pojistek tak, aby co nejlépe vyhovovaly vašim potřebám.

Levné celoroční cestovní pojištění

Zejména u levnějších variant celoročního cestovního pojištění mohou být nastaveny nižší limity pojistného plnění. Ty pak nemusí v některých zemích na plnou úhradu poskytnuté zdravotní péče stačit. Často se tak stává u pojištění opakovaných výjezdů k platební kartě, i když to naštěstí není pravidlem u všech bank.

Proto si raději předem zjistěte, jaké jsou obvyklé náklady na léčbu a hospitalizaci v zemi, do které se chystáte. Stejně tak si dejte pozor i na případnou spoluúčast při pojistné události. Pokud se na ni rozhodnete přistoupit, akceptujte maximálně výši, která je pro vás přijatelná a jejíž uhrazení vám v případě, kdy dojde k pojistné události, nezpůsobí potíže.

Krytí léčebných výloh a pobytu v nemocnici

U mnoha pojišťoven  kryje základní varianta cestovního pojištění pouze léčebné výlohy a repatriaci, případně nezbytný pobyt v nemocnici. U levnějších cestovních pojištění se proto může stát, že v případě úrazu bude pojišťovna trvat i na tom, aby byl klient bezprostředně po nezbytném ošetření dopraven na doléčení zpět do ČR.

Jaká rizika by mělo celoroční cestovní pojištění pokrývat

Kvalitní cestovní pojištění by kromě léčebných výloh  a nákladů na pobyt v nemocnici mělo pokrývat i mnoho dalších nepříjemností a nehod, které se mohou přihodit na cestách.  Cestovatele by mělo před jejich následky ochránit, nebo je alespoň výrazně zmírnit. Ideální tedy je zvolit pojištění, které navíc kryje i další pojistné události. Mezi nimi by mělo být minimálně zrušení letu, ztrátu nebo poškození zavazadel i kreditní karty, hotovosti a elektroniky. Jeho součástí by mělo být i úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti.

Jakou výši pojistných limitů zvolit

Celoroční cestovní pojištění by mělo krýt léčebné výlohy do výše nejméně 3 000 000 Kč. Pojištění odpovědnosti je dobrovolné a sami musíte zvážit, zda jej chcete pro svůj zahraniční pobyt.

Riziko zrušení nebo zpoždění letu by mělo pokrývat případné ztráty a stejně tak by mělo kryto i zrušení ubytování.

Pokud s sebou máte také dražší elektroniku, zvažte pojištění zavazadel. Pozor ale na výjimky, pojišťovny často pro mobilní telefony, fotoaparáty a notebooky přichystaly malé nečitelné písmo o exempci, někdy k tomu mají přichystáno ještě tzv. nutné připojištění či dalších X podmínek pro doložení (krádež nestačí, musí být loupež, tedy fyzické násilí při odejmutí věci).

Asistenční služba cestovního pojištění

Nezbytnou součástí celoročního cestovního pojištění je asistenční služba, které se dovoláte 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Asistenční služba je pro klienty zásadní možností navázání kontaktu s pojišťovnou zejména v krizové situaci, proto by měla být vždy dobře dostupná a její operátoři by měli být dostatečně kompetentní, aby byli klientům schopni rychle poskytnout potřebnou pomoc.

Pojištění adrenalinových sportů

Součástí celoročního cestovního pojištění bývá krytí některých rekreačních sportů, vždy je ovšem žádoucí seznámit se předem s jejich seznamem. Řada méně obvyklých sportů, zejména adrenalinových, totiž obvykle není součástí základního celoročního pojištění. Stejně tak celoroční pojištění obvykle nekryje vysokohorskou turistiku.

Zejména cestovatelé, kteří se v cizině plánují věnovat např. potápění, surfování, sjezdovému lyžování, paraglidingu, jachtingu nebo sjíždění divokých řek, by se měli ještě před uzavřením pojistné smlouvy informovat, zda se dané celoroční cestovní pojištění vztahuje i na provozování zvolených sportů; a pokud ne, uzavřít ještě doplňkové připojištění buď na dobu celého pobytu nebo jen na období, kdy plánují tyto sporty provozovat.

Kdy pojišťovna nemusí vyplatit pojistné plnění

Také u kvalitnějšího celoročního cestovního pojištění mohou nastat situace, kdy pojišťovna nemusí plnění vyplatit. Tyto případy se nazývají výluky a musí být uvedeny v pojistné smlouvě. Proto je před podepsáním smlouvy třeba tuto sekci pečlivě prostudovat.

Do výluk jsou obvykle zahrnuty zejména úrazy, ke kterým došlo po požití alkoholu nebo omamných látek i případy, kdy k pojistné události došlo například v důsledku hrubého nebo nezodpovědného chování klienta. Výluky se mohou vztahovat k věku pojištěnce, třeba seniorům starším 70 let se v případě úrazů mnohá odškodnění nevyplácí.

Cena celoročního cestovního pojištění

Jedny z nejlevnějších dlouhodobých pojištění pro Evropu na trhu nabízejí pojišťovny Slavia a Axa Assistance.

U Slavia lze pojištění pro Evropu a Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko na celý rok pořídit již za 2920 Kč. Zahrnuje ovšem pouze krytí léčebných výloh ve výši 3,5 mil. Kč a asistenční službu.

Podobně je na tom i základní pojištění od Axa Assistance, které kromě Evropy pokrývá i celé území Ruska, dále Izrael, Kanárské ostrovy, Gruzii, Egypt, Turecko a Tunisko. I toto pojištění kryje pouze léčebné výlohy do výše 2,5 mil. Kč. Klientům nabízí již jen asistenční službu. Cena za rok je 2974 Kč.

Cenově přijatelná varianta s širším rozsahem pojistného krytí

Pro celou Evropu a výše uvedená území lze u Axa Assistance pořídit za 5110 Kč na rok i dražší balíček pojištění, který kromě proplacení léčebných výloh do neomezené výše kryje i další rizika. Jeho součástí je úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti, zavazadel, zpoždění letu i zavazadel a asistenční služba.

SLEVA 50% POJIŠTĚNÍ AXA

Podobně balíček nabízí i Slavia za 6570 Kč. Léčebné výdaje jsou u ní v tomto případě kryty do 5 mil. Kč. Rozsah pojistných událostí je podobný jako u Axa Assistance, ale s o něco nižšími pojistnými limity.

Za 6750 Kč je dlouhodobé cestovní pojištění na rok dostupné u pojišťovny Uniqua. Rozsah a limity pojistného krytí jsou téměř stejné jako u pojišťovny Slavia. Územní platnost se kromě Evropy vztahuje i na Egypt, Izrael, Maroko, Turecko a Tunisko.

Dlouhodobé pojištění pro celý svět

Dlouhodobé pojištění na rok s krytím léčebných výloh do 3,5 mil. Kč a s asistenční službou pro celý svět má pojišťovna Slavia v nabídce za 7300 Kč a s limitem 7 mil. za 7760 Kč.

Za 11885 Kč lze pořídit celoroční dlouhodobé pojištění s celosvětovou platností u AXA Assistance. Zde jsou léčebné výlohy kryty do 5 mil. Kč a součástí je i úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti a zavazadel. Širší rozsah krytí pojistných událostí při stejném limitu na léčebné výlohy nabízí i Slavia za 12530 Kč a Uniqa za 12150. Platnost pojištění od Uniqa se ale nevztahuje na území USA a Kanady.

SLEVA 50% POJIŠTĚNÍ AXA

Cestovního pojištění opakovaných výjezdů k platební kartě

Cestovní pojištění k platební kartě je obvykle platné celosvětově a je ho možné pořídit již od 20 Kč měsíčně. Toto pojištění ovšem většinou kryje pouze léčebné výlohy a asistenční službu. Pro širší rozsah pojistného krytí je obvykle třeba sjednat dražší variantu, obvykle za cenu mezi 70 a 200 Kč měsíčně.

Cestovní pojištění opakovaných výjezdů pro Evropu

U pojišťovny Union je nabízeno pojištění opakovaných výjezdů pro celou Evropu na rok, jehož součásti je kromě krytí léčebných výloh i pojištění odpovědnosti, zavazadel a úrazové pojištění, za 1980 Kč. Maximální délka jedné cesty je ovšem pouhých 30 dní.

Pojišťovna Generali Česká pojišťovna nabízí obdobný rozsah krytí na cesty o maximální délce 45 dnů za 2372 Kč, Allianz a Uniqa za 2400 Kč. Allianz dokonce poskytuje na léčebné výlohy neomezený limit.

Pojištění opakovaných výjezdů pro celý svět

U pojištění opakovaných výjezdů s celosvětovou platností nabízí jedny z nejnižších cen pojišťovny Generali České pojišťovny. Podobný rozsah pojistného krytí jako pro Evropu je u ní možné na celý rok sjednat za 3528 Kč. Pojišťovna Union nabízí obdobné pojištění opakovaných výjezdů s cenou 3960 Kč.

Cestovní pojištění True Traveller

V České republice ještě stále poněkud neznámé, ale cestovatelští fajčmekři již objevili zajímavou variantu cestovního pojištění True Traveller. Jedná se o zahraniční pojišťovací službu z Velké Británie, která vznikla speciálně pro cestovatele. Má obrovskou výhodu, že za poměrně stejné peníze nabízí mnohonásobně vyšší pojistné limity.

Pojištění True Traveller je vhodné pro ty cestovatele, kteří jsou ochotni komunikovat v angličtině a mají vyšší nároky na pojistné limity. Roční cestovní pojištění vyjde cenově mezi 15 – 20 tisíc korun. Podívejte se na kalkulačku a spočítejte si zkušební pojištění.

KALKULACE TRUE TRAVELLER

Zodpovědně zvolené pojištění ušetří nesnáze na cestách

Bez ohledu na to, zda se jedná o dlouhý pobyt nebo několikadenní cestu, správně zvolené cestovní pojištění dokáže zmírnit většinu starostí na cestách. Proto není dobré jeho výběr podceňovat.