Možná už vás nebaví přebujelá byrokracie v České republice. Nepřehledný daňový systém, EET, spousta komplikovaných, stále se měnících předpisů znepříjemňují život každému, kdo chce začít podnikat. Výhodnější než české s. r. o. by pro vás mohlo být založení společnosti v Estonsku. Jak je to možné? A jaké jsou nevýhody?

Co jsou offshore společnosti?

Jako offshore společnosti se označují firmy, které jejich majitelé zakládají v jiné zemi než v té, kde skutečně žijí a provozují své podnikání. Cílem podnikatelů může být například snížit daňovou zátěž či zvýšit ochranu svého soukromí.

Nejde o nějakou okrajovou záležitost miliardářů. Offshore společnosti jsou v dnešní době běžnou věcí i pro středně velké podniky. Podle tzv. teorie vlajek (anglicky flag theory) byste měli nejlépe mít dva pasy, právní sídlo firmy v daňovém ráji, provozovat podnikání v místě s nízkými korporátními daněmi a své peníze uschovávat v zemi, která příliš nezdaňuje pasivní příjmy a příjmy z kapitálů.

Proč založit společnost v Estonsku?

Estonsko je malá, ale podivuhodná země. Ačkoliv hraničí s Ruskem, svým fungováním je daleko na Západě. Jeho hospodářství je založeno na finančnictví, informačních technologiích a dalších službách. Protože je členem EU má přístup na evropské trhy.

Nejde o daňový ráj, snaží se však nalákat zahraniční investory. Vsadilo proto na digitalizaci a snižování byrokracie. Veškerá komunikace s úřady zde funguje elektronicky, přes internet je možné i volit.

Velkým lákadlem pro byznysmeny je také nulová daň z příjmů právnických osob, pokud jsou deklarované zisky použity k reinvestování do růstu firmy. Pokud chcete zisky společnosti rozdělit mezi společníky, zaplatíte daň 20%.

Registrace k estonské DHP je rychlá a nečiní podnikatelům problémy. I vedení účetnictví je snadnější než v jiných státech EU. Estonsko používá jako měnu euro, což podnikatelům dále usnadňuje život. Česká republika má navíc s Estonskem uzavřenu dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Estonsko zavedlo tzv. e-občanství, o které mohou žádat podnikatelé z téměř celého světa, kteří chtějí využít výhod, které jim země nabízí. Je jim poskytnuta tzv. e-residency card, díky které mohou v Estonsku začít podnikat, otvírat bankovní účty, podepisovat dokumenty na dálku či komunikovat s úřady. Založení společnosti v Estonsku je po získání e-občanství velmi snadné a možné zcela online.

Estonské firmy OÜ

V Estonsku je možné založit několik druhů společností, nejběžnější je však obdoba české společnosti s ručením omezeným, tzv. osaühing zkráceně OÜ. Jejím hlavním znakem je to, že společník nenese osobní odpovědnost za závazky společnosti. Základní kapitál musí být alespoň 2 500 euro. Pokud je menší než 25 000 euro není potřeba jej splatit při založení společnosti, ale až později.

OÜ nemá omezen počet členů ani jejich státní příslušnost. OÜ musí ustanovit alespoň jednoho jednatele. Nepovinným orgánem je dozorčí rada. Pro zápis do estonského obchodního rejstříku je potřeba uvést kontaktní estonskou adresu a dále e-mailový kontakt a skutečnou adresu v zahraničí. Držitelé karty e-residency, mohou založit firmu zcela online. Na 98% estonských firem tak vzniká.

Jak na založení firmy v Estonsku?

Zvolíte si vhodné jméno pro vaši společnost a za pomoci estonského rejstříku firem si ověřte jeho dostupnost.

Je potřeba si zajistit estonskou adresu sídla. Tuto službu nabízejí různí zprostředkovatelé.

Následně zaregistrujete společnost přes online portál do obchodního rejstříku. Zaplatíte poplatek 190 euro, a buď splatíte vklady a základní kapitál, nebo vkladovou povinnost odložíte na později.

Během jednoho dne bude vaše žádost zkontrolována. Pokud budete mít zaměstnance, musíte je registrovat u estonského finančního úřadu. U něj se také přihlásíte k DPH, pokud budete jejími plátci.

V případě, že k předmětu vašeho podnikání potřebujete zvláštní povolení či licenci, musíte ji získat u estonského živnostenského úřadu. Žádost lze také podat online.

Firma v Estonsku může být také založena za pomoci různých specializovaných společností jako ready made company.