Země, která je známá pro svůj vyspělý bankovní systém, přináší firmám velkou prestiž. S tím se však pojí i nároky na firmy kladené. Na švýcarský trh rozhodně nemůžete přijít s čímkoliv a vaše firma musí splňovat určité požadavky. Specifický je rovněž zdejší daňový systém i požadavky na strukturu firmy. Jaké jsou tedy možnosti pro založení společnosti ve Švýcarsku a jaké má zdejší firma výhody?

Specifika švýcarského podnikatelského prostředí

Jak už bylo řečeno, švýcarský trh není otevřen pro každého. I přesto, že zde lze založit onshore či offshore firmu, nejedná se o klasický daňový ráj a daně se zde platit musí.

Se založením firmy ve Švýcarsku souvisí i zřízení bankovního účtu u některé ze švýcarských bank. Bankovní účet ve Švýcarsku už sám o sobě představuje velkou prestiž. Oproti jiným podnikatelským prostředím je rozdílem také to, že jednatel, ředitel či člen správní rady musí být rezidentem Švýcarska.

Poplatky za založení společnosti nejsou zrovna malé, musí být složen základní kapitál, platí se také notářské úkony, zápis do obchodního rejstříku i tzv. kolkový poplatek.

Jako problém se může jevit i zdejší právní systém, který je složitější a k založení firmy je proto lepší využít profesionálních advokátních služeb.

Švýcarsko vyžaduje dobrou image firem

Co je tím myšleno? Do Švýcarska se jednoduše řečeno nedostane jen tak někdo.

Obvykle se jedná o pobočky již zavedených velkých firem, přednost mají také holdingové společnosti, firmy podnikající v rámci farmaceutického průmyslu, firmy vydávající licence, technologické společnosti a podobně.

Typy společností ve Švýcarsku

Na rozdíl od dalších oblíbených offshore i onshore destinací není ve Švýcarsku převažující společnost s ručením omezeným.

Obvykle se zde vyskytuje spíše akciová společnost, kterou však cizinci využívají minimálně. Není totiž jednoduché sehnat ručení v podobě účastníků s trvalým bydlištěm ve Švýcarsku, kteří by ručili vlastním majetkem.

Systém firem ve Švýcarsku se tedy v základu dělí na hlavní dva typy – AG (Aktiengesellschaft) a GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung).

Akciová společnost (AG)

 • Zakladatelem může být alespoň jedna fyzická nebo právnická osoba nehledě na státní občanství.
 • Společnost musí mít nejméně jednoho jednatele, který je rezidentem Švýcarska.
 • Minimální základní kapitál činí 100 000 CHF, v době zápisu do rejstříku musí být splacena polovina.
 • Sídlem může být vlastní kancelář i adresa, kterou má na starosti svěřenecký správce.
 • Akcionáři ručí vlastním majetkem.

Společnost s ručením omezeným (GmbH)

 • Zakladatelem může být alespoň jedna fyzická nebo právnická osoba nehledě na státní občanství.
 • Společnost musí mít nejméně jednoho ředitele či člena správní rady, který sídlí ve Švýcarsku a je oprávněn zastupovat společnost svým podpisem.
 • Minimální základní kapitál činí 20 000 CHF, tato částka musí být splacena už při zápisu do obchodního rejstříku.
 • Sídlem může být vlastní kancelář i adresa, kterou má na starosti svěřenecký správce.
 • Společníci ručí majetkem patřícím dané společnosti.

V případě AG jsou údaje o vedení firmy anonymizované, v případě GmbH jsou přístupné ve veřejném obchodním rejstříku.

Daňový systém

Ani s daňovým systémem to není ve Švýcarsku zrovna jednoduché. Daně ve Švýcarsku týkající se právnických osob se totiž dělí na federální, kantonální a obecní daně s tím, že se pohybují od 12 % do 24 %.

Daně tedy nejsou nijak zvlášť vysoké a firma může požádat i o zálohy na ně. Výše zdanění se v tomto případě liší dle sídla společnosti s tím, že například v kantonu Zug jsou daně nejnižší. Jednotlivé kantony mají totiž daňovou suverenitu a výši si tak určují samy.

Společnosti jsou povinny podávat daňové přiznání, stejně tak vést účetnictví.

S Českou republikou uzavřelo Švýcarsko dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Jak probíhá založení společnosti ve Švýcarsku

K založení společnosti ve Švýcarsku jsou zapotřebí následující dokumenty a opatření:

 • Veřejná listina o založení společnosti.
 • Stanovy společnosti.
 • Splacený základní kapitál (nebo jeho polovina v případě AG).
 • Sídlo a adresa kanceláře ve Švýcarsku.
 • Jednatel ředitel nebo člen správní rady, který má ve Švýcarsku trvalý pobyt.
 • Otevření účtu v bance pro splacení základního kapitálu.

V případě, že je otevřen účet v bance a zaplacen základní kapitál, nastává kontrola potřebných dokumentů ze stran notáře. Poté je společnost zapsána do obchodního rejstříku a potvrzení zasláno bance, u níž bude následně otevřen běžný účet společnosti.

Jako sídlo firmy lze zvolit i virtuální kancelář ve Švýcarsku na některé z lukrativních adres. Nebude se však jednat o zrovna nejlevnější záležitost.

Hlavní výhody založení firmy ve Švýcarsku

Jaké jsou tedy hlavní benefity v případě založení společnosti v této evropské zemi?

 • Velká prestiž pro společnost
 • Bohatý trh s velkým potenciálem
 • Nízké zdanění
 • Záruka pečlivého švýcarského bankovnictví
 • Vysoká míra ochrany soukromí podnikatelů

Obecně vzato patří Švýcarsko k luxusnějším destinacím pro založení firmy, rozhodně to však není nic nemožného.

Pokud o založení společnosti ve Švýcarsku přemýšlíte, ideální je zvolit zprostředkovatele, který se vyzná v místním právním systému.

Administrativní proces není nejjednodušší a vše musí být provedeno s přesností.

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení společnosti v Švýcarsku? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

  Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.