Hongkong se řadí ke klasickým daňovým rájům a patří mezi vůbec nejoblíbenější destinace pro podnikání a založení firmy v zahraničí. Zřízení společnosti v Hongkongu je výhodné nejen pro obchodování s Čínou, ale i v rámci globálního trhu. Tato destinace má dobrou pověst a nabízí spoustu možností. Proč je tedy výhodné mít zde svou firmu a jaké podmínky jsou k založení firmy vyžadovány?

Hongkong je offshore zemí s velkou prestiží

I když je Hongkong řazen mezi offshore země, stále zde platí pravidla, díky nimž firmy získávají důvěru. Je zde například povinný audit firmy, předložení účetních výkazů, daňové přiznání i výroční zpráva. Společnosti jsou rovněž zapsané ve veřejně přístupném obchodním rejstříku.

Velkou výhodou je zdejší právní systém, který vychází z angloamerického zvykového práva a jedním z oficiálních jazyků je angličtina. Nemusíte se tak obávat dokumentace v čínštině.

Pokud chcete začít podnikat v jedné z nejsvobodnějších ekonomik na světě, pak se podívejte na to, co všechno je k založení firmy v Hongkongu zapotřebí.

Typy společností v Hongkongu

Offshore firma v Hongkongu bývá nejčastěji obdobou naší společnosti s ručením omezeným, konkrétně Ltd (Privat Limited Company).

Můžete zde narazit také na obdobu veřejné obchodní společnosti – General Partnership a Limited Partnership.

Co je zapotřebí ke zřízení Ltd v Hongkongu?

Podobně jako u nás musí offshore společnost splňovat určitá kritéria, bez nichž by nemohla na trhu fungovat.

Struktura společnosti

Abyste mohli založit firmu v Hongkongu, musíte mít alespoň jednoho jednatele, jednoho tajemníka a jednoho akcionáře. Jednatel ani akcionář nemusí být rezidentem Hongkongu, tajemník však ano (může být fyzická i právnická osoba).

Informace o jednatelích i akcionářích jsou v Hongkongu automaticky veřejně dostupné, informace však lze anonymizovat díky tzv. nominee službám.

Registrace offshore společnosti

K registraci společnosti v Hongkongu je zapotřebí zakladatelská smlouva společně se stanovami společnosti.

Tyto dokumenty je třeba zadat do obchodního rejstříku, jehož správce vydá zhruba do deseti dní osvědčení o registraci společnosti.

Zápis do obchodního rejstříku se hradí. Poplatek za založení společnosti v Hongkongu momentálně činí 2250 HDK, tedy zhruba 6400 Kč.

Základní kapitál

Při založení offshore společnosti v Hongkongu není vyžadován žádný základní kapitál. Nemusí být placeny ani žádné zálohy.

Pokud chcete složit nějaký minimální vklad, jeho výše je čistě na vás. Měl by však být složen v hotovosti.

Název společnosti

Podobně jako u nás nesmí být název společnosti duplikován a musí být tedy vždy zcela originální.

Jsou také zakázány hanlivé či vulgární názvy nebo názvy spojené se zdejší státní správou.

Daně v Hongkongu

Podobně jako další offshore podnikatelská prostředí je i Hongkong velice přívětivý, co se daní týče. A to hlavně pro firmy, které neprovádějí své podnikání na území Hongkongu.

Daně z příjmu právnických osob

Daně právnických osob v Hongkongu se řídí tzv. teritoriálním přístupem. To znamená, že právnické osoby vykonávající svou činnost na území této administrativní oblasti daně z příjmů hradí, ostatní však nikoliv.

Pro firmu vykonávající svou činnost mimo Hongkong tedy daně činí 0 %, pro místní firmy se jedná o 16,5 % ze zisku.

Zamezení dvojímu zdanění

Další výhodou hongkongského offshore prostředí je zákaz dvojího zdanění, který Hongkong podepsal v roce 2012 s celkem 29 zeměmi. Mezi těmito zeměmi je i Česká republika.

Díky této dohodě tak nebude příjem ze společnosti vedené mimo území ČR zdaněn ani zde.

Zřízení firemního bankovního účtu v Hongkongu

K založení firmy se automaticky pojí i zřízení jejího bankovního účtu. I když je sídlo firmy v Hongkongu, firma může být ovládána z Čech bez fyzické přítomnosti.

Ovšem ke zřízení bankovního účtu je ve většině případů vyžadována osobní přítomnost jednatele firmy. Bankovní účet v Hongkongu lze otevřít u osvědčených bank – například HSBC, Bank of China nebo Hang Seng Bank.

Výjimku může tvořit otevření účtu skrze českou ČSOB. Ta má v Hongkongu pobočku a účet tak lze zařídit skrze pobočku v České republice. V takovém případě už však musíte mít u této banky podnikatelský účet.

Založení společnosti v Hongkongu

Tak jako je tomu i v jiných zemích, má založení firmy v Hongkongu své výhody i nevýhody. Jaké to jsou?

Výhody firmy v Hongkongu

 • Ekonomicky velice bohatý region.
 • Prestiž pro firmu.
 • Nulové daně.
 • Dokumentace v angličtině a přehledný angloamerický právní řád.
 • Není vyžadován minimální základní kapitál.
 • Zamezení dvojímu zdanění.
 • Možnost anonymizace díky nominee službám.

Nevýhody firmy v Hongkongu

 • Vyžadován licenční poplatek za zřízení firmy.
 • Vyžadován výroční audit, daňové přiznání i účetní výkazy.
 • Nutnost tajemníka, který je rezidentem Hongkongu.
 • Bez nominné služeb veřejná prezentace v obchodním rejstříku.

Celkově patří Hongkong k těm nejlepším destinacím v případě, že přemýšlíte o založení firmy v zahraničí.

Nabízí ideální kompromis mezi daňově přívětivou destinací a zároveň právně ošetřenou kontrolou chodu firmy.

To možná nemusí být zrovna příjemné pro vás, jakožto majitele, ale pro možné investory určitě ano.

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení společnosti v Hongkongu? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

  Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.