Na území České republiky pracuje v současné době hodně cizinců. Někteří jsou zaměstnáni legálně, jiní jsou tu bohužel zaměstnáni nelegálně. Pracovní povolení se pro cizince liší. Záleží na tom, zda jsou z EU nebo ne a zda na území České republiky už pobývají z nějakého důvodu nebo přijeli pouze pracovat.

Cizinci ze země EU

V takovém případě mají obrovskou výhodu. Pracovní povolení totiž nepotřebují. Jsou zaměstnáni na základě stejných podmínek jako obyvatelé České republiky. Zaměstnavatel je pouze povinný oznámit Městskému úřadu o nástupu cizince na pracovní pozici a to nejpozději v den nástupu. K oznámení slouží formulář. Stejně tak je nutné oznámit ukončení pracovního poměru.

S pracovním povolením si snadněji můžete založit bankovní účet pro cizince.

Cizinci ze země mimo EU

Cizince, kteří přicestují do České republiky a mají občanství země mimo Evropskou unii rozdělujeme do dvou kategorií a vztahují se na ně odlišné podmínky.

Cizinci, kteří na území ČR už pobývají

Jsou i případy, kdy cizinci na území ČR už jsou a nepřijeli pouze za účelem práce. V takovém případě tu pobývají na základě víza, které není pracovní.

  1. Student – za studenta je považována pouze osoba, která studuje obor, který je akreditovaný MŠMT (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Zda se opravdu o takového studenta jedná, lze zjistit na základě víza. Povolení je podle kódu 23 a 24. Tito studenti mohou být snadno zaměstnáni.
  2. Rodinný příslušník občana EU – nyní není výjimkou, že si Češi berou za partnery cizince. Tito partneři pak mají právo na tzv. modrou knížku. Ta slouží jako povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU. Na základě této knížky mohou být pak cizinci zaměstnáni za stejných podmínek jako jsou zaměstnáni cizinci z EU.
  3. Cizinci, kteří mají povolen trvalý pobyt v ČR – každý cizinec, který má již povolen trvalý pobyt, může být taktéž zaměstnána jako cizinec z EU.

Cizinci, kteří na území ČR nepobývají

Pokud se cizinec chystá do ČR poprvé a nikdy zde nepracoval, ani zde nemá žádné příbuzné, povolený trvalý pobyt, ani není student, bude mít povolení trošku složitější. Aby byla pracovní pozice povolena, je zapotřebí, aby každý cizinec získal zaměstnaneckou kartu.

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta se vydává za účelem dlouhodobého pobytu, pro každého občana, který nežije v EU, aby mohl v České republice pracovat a zároveň také bydlet. Pracovní kartu lze vydat na jakoukoli pracovní pozici, která je podle zákoníku práce povolena. Není však možné kartu přenášet k více zaměstnavatelům. Slouží pouze na jednu pozici. Pracovní pozice musí však také plnit zákonné podmínky. Všichni musí dostávat mzdu odpovídající práci. Musí být také odpracováno minimálně 15 hodin za týden.

Zařizování karty si většinou berou na starosti osoby, které s tím mají zkušenosti. Někteří si však berou provizi od zaměstnavatele, kterému zaměstnance doporučí. Postup je následující:

  • Hlášení pracovní pozice – první krok musí provézt zaměstnavatel. Zajde na Úřad práce a nahlásí volné pracovní místo, které je k dispozici pro cizince. I toto hlášení probíhá formálně přes formulář. Není však možné pozici obsadit hned. Teprve po 30 dnech dostane pozice své číslo, aby mohl cizinec požádat o zaměstnaneckou kartu, do které toto číslo uvede.
  • Žádost o zaměstnaneckou kartu – když uběhne požadovaná lhůta a pracovní pozice má své specifické číslo, po té žadatel podává na české ambasádě ve své zemi žádost. Je-li již na území ČR povolen pobyt, pak o kartu žádá na Ministerstvu Vnitra ČR. K žádosti je nutné – vyplněný formulář o zaměstnaneckou kartu, cestovní pas, pracovní smlouvu a výpis z rejstříku trestů ze země původu.
  • Vyřizování – po žádosti nastává nejdelší část. Čekací doba 60 – 90 dní. Je-li žádost vyřízena pozitivně, poté je nutné se dostavit na ambasádu pro víza.
  • Biometrické údaje – při schválení musí cizinci poskytnout otisky prstů a svoji fotografii MVČR (Ministerstva Vnitra ČR).
  • Nahlášení nástupu na pracovní pozici – zaměstnavatel nahlašuj nástup cizince na pracovní pozici jako v případě cizinců z EU.
  • Převzetí zaměstnanecké karty – karta bývá vydá po odevzdání otisku prstů. Zaměstnanecká karta je vydávána na dobu, po kterou trvá pracovní poměr.

Vyplňování žádosti vyžaduje pečlivost a znalost. Žádost může být zamítnuta i na základě špatného vyplnění.