Na začátku roku se v médiích mluvilo o zrušení superhrubé mzdy. Mnoho zaměstnanců si však nedokáže představit, co to pro ně ve skutečnosti znamená a o kolik se jim reálně zvýší vyplacená mzda. Čistá mzda je přitom často hlavní položkou rozpočtu domácnosti. Bude na něj mít dopad?

Co je superhrubá mzda

Pod pojmem superhrubá mzda se skrývaly náklady zaměstnavatele na jeho zaměstnance. Jendalo se o základ daně, ze kterého se vycházelo při výpočtu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Do superhrubé mzdy se započítávaly náklady na sociální a zdravotní pojištění.

Od roku 2021 je superhrubá mzda zrušena a základem daně je mzda hrubá.

Změny ve výplatě mzdy

Jaké praktické dopady má ale zrušení superhrubé mzdy pro zaměstnance? Zjednodušeně řečeno, dojde při výplatě mzdy ke změně u dvou položek.

První z nich je položka vypočtená daň. Ta se podle nového výpočtu mzdy počítá pouze z hrubé mzdy. Doposud tomu bylo tak, že se daň počítala z hrubé mzdy navýšené o sociální, zdravotní pojištění, které bylo zaplacené zaměstnavatelem.

Druhou změnou je výše slevy na poplatníka. Byla navýšena z částky 24 840 Kč ročně na částku 27 840 Kč ročně. Měsíčně tedy z částky 2 070 Kč na částku 2 320 Kč.

Modelový příklad

Pro lehčí pochopení, uvádíme praktický příklad. Vezmeme v úvahu zaměstnance s měsíční hrubou mzdou 30 000 Kč. Zaměstnanec má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani.

Rok 2020

  • Zdravotní a sociální pojištění  + 10 140 Kč
  • Superhrubá mzda: 40 140 Kč

Od hrubé mzdy odečteme následující položky.

  • Sociální pojištění – 1 950 Kč
  • Zdravotní pojištění – 1 350 Kč
  • Záloha na daň po slevě – 3960 Kč

Čistá mzda v roce 2020 byla ve výši 22 740 Kč.

Rok 2021

Od hrubé mzdy odečteme následující položky.

  • Sociální pojištění – 1 950 Kč
  • Zdravotní pojištění – 1 350 Kč
  • Záloha na daň po slevě – 2 180 Kč

Čistá mzda v roce 2021 je ve výši 24 520 Kč.

Rozdíl ve vyplacené částce v letech 2020 a 2021 je 1 780 Kč měsíčně. Jak je vidět, díky zrušení superhrubé mzdy dochází k navýšení čisté mzdy.