V září 2020 byl Parlamentem schválen návrh vlády a došlo k zrušení daně z nabytí nemovitosti. Jak nová právní úprava vypadá? Co to znamená pro kupujícího a prodejce?

Co je daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti nahradila v roce 2013 daň z převodu nemovitosti. Hradí ji kupující, který nabývá vlastnické právo k nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí v České republice.

Od daně jsou osvobozeny novostavby rodinných domů a pozemků, které k nim přísluší, a bytové jednotky v novostavbě, nebo ty, které vznikly přístavbou či nástavbou. K nabytí vlastnického práva musí však dojít do pěti let ode dne dokončení či započetí užívání rodinného domu či bytu.

Výpočet daně z nabytí nemovitosti se odvíjí od její ceny. Sazba daně je stanovena na 4%. Zjednodušeně se určuje buď z kupní ceny, nebo z 75% z obvyklé ceny za nemovitost v daném místě a čase, kde k nabytí nemovitosti dochází, popřípadě z ceny stanovené podle zákona o oceňování majetku. Vždy se pak bere cena nejvyšší (většinou jde o cenu kupní).

Kupující musí daň zaplatit do konce třetího měsíce po měsíci, v němž došlo k vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Jak došlo k zrušení daně z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitostí byla dlouhodobě kritizována některými odborníky. Vybraný objem peněz tvořil jen kolem 1,5% z celkově vybraných daní. Pro kupující daň znamenala, že musí mít naspořenu poměrně velkou částku, kterou platí ke kupní ceně, což mnohé od koupě nakonec odradilo.

Vláda navrhla zrušení daně, aby podpořila pohyby na realitním trhu. Její návrh počítal s tím, že výpadek z rozpočtu bude kompenzován zrušením daňových odpočtů z úroků z hypoték a stavebních úvěrů od roku 2022. To by však mohlo vést k tomu, že by kupující zaplatil nakonec více, než kdyby platil daň a uplatni odpočty. Návrh úplného zrušení odpočtu úroků tak nakonec padl a došlo pouze ke kompromisnímu snížení hranice částky, do které se mohou odpočítávat.

Nová právní úprava

Jak je to tedy s daní z nabytí nemovitosti teď? Daň je zrušena a to zpětně k prosinci 2019. Rozhodným okamžikem je povolení návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Pokud tedy byla vaše nemovitost vložena do katastru v listopadu 2019, máte smůlu a daň zaplatit musíte.

Jestliže jste si koupili nemovitost během prosince 2019 či později a uvedli tyto skutečnosti v daňovém přiznání do března 2020, bude vám daň vrácena na základě žádosti. Pokud vám byla platba daně odložena, již ji platit nemusíte.

Ze základu daně z příjmů si mohou majitelé nemovitostí odpočítávat úroky z hypoték a stavebních úvěrů. V současnosti jde o částku 300 000 Kč ročně. Lze tak ušetřit 45 000 Kč. Od 1. Ledna 2022 se však částka sníží na polovinu, tedy 150 000 Kč. Maximální úspora za rok tak bude činit 22 500 Kč.

Další změnou je prodloužení doby, po kterou musíte vlastnit nemovitost, abyste z jejího prodeje nemuseli odvádět daň z příjmů. U nemovitostí, které nejsou určeny k bydlení, jde v současnosti o pětiletou lhůtu. Nemovitosti získané po 1. lednu 2021 budete muset vlastnit deset let, než budete osvobozeni od daně z příjmů z jejich prodeje. Nemovitosti, které jsou určeny k bydlení, musíte i nadále vlastnit alespoň dva roky.

Za jednoznačnou výhodu zrušení daně z nabytí nemovitosti lze považovat snížení byrokracie a zjednodušení daňového systému.