Nemovitosti, Novinky

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

zrušení daně z nabytí nemovitosti

Vláda se snaží podpořit pohyby na realitním trhu, proto navrhla zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zákon zatím prochází Poslaneckou sněmovnou, schválit ho však musí také Senát. Zda vláda s návrhem uspěje, se dozvíme až v průběhu léta. Pokud ano, co to bude znamenat?

Co je daň z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitosti nahradila v roce 2013 daň z převodu nemovitosti. Hradí ji kupující, který nabývá vlastnické právo k nemovitosti zapsané do katastru nemovitostí v České republice.

Od daně jsou osvobozeny novostavby rodinných domů a pozemků, které k nim přísluší, a bytové jednotky v novostavbě, nebo ty, které vznikly přístavbou či nástavbou. K nabytí vlastnického práva musí však dojít do pěti let ode dne dokončení či započetí užívání rodinného domu či bytu.

Výše daně z nabytí nemovitosti

Výpočet daně z nabytí nemovitosti se odvíjí od její ceny. Sazba daně je stanovena na 4%. Zjednodušeně se určuje buď z kupní ceny, nebo z 75% z obvyklé ceny za nemovitost v daném místě a čase, kde k nabytí nemovitosti dochází, popřípadě z ceny stanovené podle zákona o oceňování majetku. Vždy se pak bere cena nejvyšší (většinou jde o cenu kupní).

Kupující musí daň zaplatit do konce třetího měsíce po měsíci, v němž došlo k vložení vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti

Daň z nabytí nemovitostí byla dlouhodobě kritizována některými odborníky. Vybraný objem peněz tvořil jen kolem 1,5 % z celkově vybraných daní. Pro kupující daň znamená, že musí mít naspořenou poměrně velkou částku, kterou platí ke kupní ceně, což mnohé od koupě nakonec odradí.

Návrh vlády počítá s tím, že daň bude zrušena, a kupující tak nárazově ušetří. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je navrhováno zpětně k prosinci 2019. Rozhodným okamžikem bude povolení návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Pokud tedy byla vaše nemovitost vložena do katastru v listopadu, máte smůlu. Pokud jste si koupili nemovitost během prosince či později a uvedli tyto skutečnosti v daňovém přiznání, finanční správa přikročí v případě schválení zákona k vrácení daně z nemovitosti.

Návrh na zrušení odpočtů úroků z hypoték a stavebních úvěrů

V současnosti kupující na jedné straně musí zaplatit daň z převodu, na straně druhé však mají možnost si od základu daně odečíst úroky z hypoték či úvěrů poskytnutých stavebními spořitelnami, a to až do maximální výše 300 000 Kč za rok.

Návrh vlády kompenzuje výpadek z rozpočtu právě zrušením možnosti tyto úroky si odečíst. Novela zákona počítá s tím, že od začátku roku 2022 už nebude možné tyto odpočty v daňovém přiznání uplatňovat.

Bude novela zákona výhodná?

Odpověď zní: jak pro koho. Vláda si ale od zrušení daně z nabytí nemovitosti slibuje také snížení byrokracie, kdy nebude třeba podávat formulář s přiznáním k dani z nabytí, a zjednodušení daňového systému.

Zrušení daně a zároveň odpočtů nebude mít téměř žádný dopad na státní rozpočet. Naopak pro kupující může ve výsledku znamenat, že nakonec zaplatí více, než kdyby platili daň a odpočty uplatňovali.

Odpočty jsou však reálně rozloženy do mnoha let a dopadá tak na ně inflace. Obecně tak můžeme konstatovat, že pro kupující je spíše výhodná jednorázová úspora. Daň z nabytí přeci jen představuje vysoký výdaj, který je třeba připočíst k celkovým nákladům souvisejících s koupí.

Novela však představuje ránu pro zájemce o koupi novostaveb. Ti totiž daň platit nemuseli a zároveň ušetřili klidně i sta tisíce korun z odpočtů.

Ministerstvo financí argumentuje tím, že doposud byli znevýhodněni lidé, kteří si našetřili na nemovitosti z vlastních zdrojů a nepotřebovali tak hypotéky. Takových zájemců o koupi je však zanedbatelné množství.

I když novelu schválí Parlament, je otázkou, zda povede ke kýženému cíli státu rozhýbat trh s realitami.

Previous ArticleNext Article