, Při prodeji nemovitosti se pohybujeme většinou ve větších částkách, a tak je potřeba myslet při takovém obchodu na peněžní ochranu. K bezpečnému vypořádání kupní ceny může sloužit více způsobů. Pro zajištění ochrany obou zúčastněných stran při nákupu a prodeji nemovitosti je jedním z nejčastějších mezikroků advokátní úschova peněz.

Co je advokátní úschova

Advokátní úschova funguje na principu uložení peněz na neutrální půdě, dokud není v katastru nemovitostí zařízeno plné přepsání nemovitosti. Mnohdy nejdou všechny peníze z účtu kupujícího, ale část může jít z hypotečního úvěru banky. I proto se taková úschova kupní ceny hodí.

Jak probíhá advokátní úschova

Jak už název napovídá, jedná se o uložení peněz u advokáta nebo advokátní kanceláře. Každá taková úschova musí být nahlášena České advokátní kanceláři. Ta vede veřejný seznam advokátů, kteří mají příslušná oprávnění k provozování této služby.

Povinnosti advokáta

Pro to, aby mohl advokát nabízet úschovu peněz, je jeho povinností být u ČAK zapsaný a mít zřízený speciální účet. Na tomto účtu jsou poté peníze uloženy do té doby, dokud neproběhne přepsání nemovitosti v katastru nemovitostí. Kvůli ochranné lhůtě trvá tento proces minimálně 21 dní. Pokud jsou dodrženy všechny smluvní podmínky, jsou následně peníze vyplaceny prodávajícímu za kupní cenu.

Další z povinností advokáta je mít uzavřené pojištění odpovědnosti minimálně ve výši 5 milionů korun. Pokud se stane, že je kupní cena vyšší, musí mít připojištění. Pojištění advokátní úschovy kryje především situace, kdy dojde k nesprávnému posouzení podmínek pro výplatu a neoprávněnou nebo pozdní výplatu peněz z úschovy. Stejně tak není od věci, když má advokát pojištění pro ztrátu finančních prostředků. Může se například stát, že se peníze pošlou na chybný účet.

Velmi důležitým krokem je povinnost identifikace klienta, která probíhá vždy při osobním setkání. Advokát ověřuje identifikační údaje z průkazu totožnosti, u právnických osob ověří existenci právnické osoby a dále zkontroluje, zda není osoba politicky exponována.

Následně má povinnost kontroly klienta. Zde ho zajímají výpisy z obchodních rejstříků, seznamy akcionářů, akcií, informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo například informace o původu peněz. Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci, má advokát povinnost odmítnout uskutečnění úschovy peněz.

Výhody a rizika

Hlavní výhodou úschovy peněz u advokáta je bezpečnost. Tu zajišťuje častá kontrola od České advokátní komory. Každá úschova je nahlášena, a tak může být řádně prověřená. Dalším kladem je příznivá cena díky zachování kupní ceny. Advokátní úschova peněz bývá součástí komplexní právní služby, a tak je zaručen soulad všech smluv, lepší přehled o aktuálním stavu a rychlejší průběh.

Při advokátní úschově může dojít i k pochybení. Mezi nejčastější patří chybné posouzení výplatních podmínek a neoprávněná výplata, pozdní výplata z úschovy, uvedení chybného čísla účtu pro složení finančních prostředků nebo poslání peněz na chybný účet. I proto je důležité si předem ověřit, zda je advokát skutečně platně pojištěný.

Kolik stojí úschova u advokáta

Další výhodou úschovy u advokáta je lepší cena, než při úschově peněz u notáře. Ačkoliv funguje vše téměř na stejném principu, u notáře platí tzv. notářské tarify, kdy výslednou částku určuje výše uschovaných peněz. Ta je pevně stanovená vyhláškou.

U advokáta jsou náklady stanoveny dohodou všech zúčastněných. U každé advokátní kanceláře se ceny úschovy mohou lišit a také se určují dle výše uložených peněz. Na internetu lze dohledat kalkulačku, která přibližnou cenu advokátní úschovy spočítá a každá advokátní kancelář má k dispozici také ceník. Zde není od věci si dávat pozor, protože jsou ceny často uvedeny bez 21% DPH.

Způsobů úschovy peněz při prodeji nemovitosti je více – advokátní, notářská, bankovní nebo úschova u realitní kanceláře.

Realitní úschova se nedoporučuje i kvůli absenci pojištění, nestrannosti a vyššímu riziku zpronevěry. Díky advokátní úschově máte jistotu dvojí kontroly při samotných platbách, jedinečného účtu pro každou transakci, rychlosti výplaty, prověřené dokumentaci o úschově a platnému pojištění.