Sečíst příjmy, odečíst výdaje. Kéž by bylo vyplnění daňového přiznání tak jednoduché. Finanční právo je plné různých výjimek. Daňový systém nám umožňuje uplatnit různé slevy na dani. Nezdanitelná část základu daně je jednou z možností, jak na daních ušetřit.

Co lze odečíst z daní?

Daň z příjmů, kterou musí v České republice platit lidé i firmy, je stanovena na 15%. Těchto 15% se počítá ze základu daně. Základ daně je částka, kterou získáte, pokud od svých příjmů odečtete vaše výdaje.

Nicméně zákon o daních z příjmů umožňuje si tento základ daně snížit. Jednak je zde nezdanitelná část základu daně. Pomocí těchto daňových odpočtů si mohou fyzické osoby (u odpočtu za dary a bezúplatné plnění i firmy) podstatně základ daně snížit.

Zákon o daních příjmů dále zná odečitatelné položky od základu daně, které pomáhají snížit daňový základ podnikatelům a společnostem.

Poté, co uplatníte všechny možnosti, jak si snížit základ daně, vypočítáte si patnácti procentní daň. Tady ale daňové odpočty nekončí. Můžete uplatnit slevy na dani a daňové zvýhodnění.

Může se vám také stát, že poté, co odevzdáte daňové přiznání či získáte roční zúčtování daně od zaměstnavatele, vám vznikne daňový přeplatek a získáte nárok na vrácení části daní, či daňový bonus, kdy místo, abyste platili peníze státu vy, zaplatí on vám (vzniká při uplatnění daňového zvýhodnění na dítě).

Co je nezdanitelná část základu daně?

Zákon o daních z příjmů stanovuje v § 15 různé možnosti, jak si může poplatník snížit daňový základ. Všechny tyto odpočty je potřeba doložit, např. potvrzeními od institucí, fakturami apod. Důležité je, že musíte splnit podmínky, které jsou stanoveny v zákoně. V Česku tak v tomto smyslu neexistuje tzv. nezdanitelné minimum jako např. na Slovenku, kdy stát určitou část daňového základu vůbec nepodrobuje dani.

Nezdanitelná část základu daně fyzické osoby zahrnuje úroky zaplacené na hypotéce nebo na úvěrech ze stavebního spoření, dary a bezúplatná plnění, penzijní připojištění, životní pojištění, výdaje na další vzdělávání a odborové příspěvky.

Odpočty za úroky z hypotečního úvěru nebo úvěru ze stavebního spoření

Od základu daně si můžete odečíst až 300 000 Kč ze zaplacených úroků na hypotéku. Odepsat si můžete pouze částku, kterou jste zaplatili na úrocích, nikoliv splátku jistiny.

Odpočty můžete uplatnit pouze tehdy, pokud úvěry používáte na financování bytových potřeb. K daňovému přiznání budete potřebovat potvrzení o zaplacených úrocích od banky.

Odpočty za bezúplatné plnění

Zákon umožňuje odečíst si hodnotu darů, která ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně nebo je alespoň 1 000 Kč. Maximálně si tak můžete odečíst až 15 % ze základu daně.

Odečíst si můžete dary na veřejně prospěšné účely (například školy, útulky pro zvířata apod.), nebo pro politické strany či hnutí. Odečítat lze také dary na zdravotnické pomůcky a vzdělávání pro fyzické osoby, které jsou nezletilé nebo pobírají částečný nebo plný invalidní důchod.

Můžete si odečítat hodnotu darů, které jste poskytly osobám z České republiky, ale i ze zemí EU, Norska nebo Islandu.

Odpočítat si můžete i jiná bezúplatná plnění než jsou finanční dary. Například za darování krve můžete z daní odepsat 3 000 Kč.

Odpočty za penzijní pojištění

Pokud si spoříte na stáří, můžete si odečíst z daní příspěvky na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, které přesáhly 12 000 Kč za rok. Maximálně uplatníte 24 000 Kč. Z toho vyplývá, že pokud chcete využít tento odpočet na maximum, musíte spořit 3 000 Kč měsíčně.

K daňovému přiznání doložíte potvrzení penzijní společnosti o zaplacených příspěvcích.

Odpočty za životní pojištění

Pokud jste si zařídili soukromé životní pojištění, můžete si ze základu daně odečíst zaplacené pojistné až 24 000 Kč (pokud platíte 2 000 Kč měsíčně).

Musíte však splnit další podmínky, např. smlouva neumožňuje průběžnou výplatu, minimální pojistná částka je 40 000 Kč pro pojistnou dobu od 5 do 15 let a alespoň 70 000 Kč pro dobu nad 15 let.

Potvrzení o zaplaceném pojistném dostanete od své pojišťovny a musíte ho doložit finančnímu úřadu.

Odpočty z výdajů na studium

Pokud jste absolvovali školicí kurzy či skládali zkoušky, které ověřují výsledky vašeho vzdělávání (např. jazykové certifikáty) můžete si z daní odečíst až 10 000 Kč. Osoby, které mají zdravotní postižení, si mohou odečíst až 13 000 Kč, lidé s těžkým postižením dokonce 15 000 Kč.

Za vzdělání jste však museli platit z vlastní kapsy. Nemůžete si snížit daň o částky, které za vás vynaložil zaměstnavatel, či které jste jako OSVČ již uvedli do svých nákladů. K daňovému přiznání proto musíte doložit doklad o zaplacení vystavený na vaše jméno.

Odpočty za odborové příspěvky

Od základu daně si lze odečíst částky, které jste zaplatili odborové organizaci jako členské příspěvky. Odpočítat lze 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, maximálně až 3 000 Kč. Budete muset doložit potvrzení o zaplacení příspěvku.