Mutumutu představuje novinku na trhu s životním pojištěním. Je určené lidem, kteří se starají o své zdraví a zároveň se chtějí nechat pojistit pro případ, že nastane nepříjemná událost. V čem se životní pojištění Mutumutu liší od těch ostatních? Na co láká Mutumutu klienty kromě promo kódu a slevy 30%? Vyplatí se toto pojištění sjednávat, jako jsou zkušenosti a reference klientů?

Co je Mutumutu

Mít uzavřené životní pojištění je důležité. Splácení hypotéky či jiných závazků máme často sjednané na několik desítek let dopředu. Nikdy nevíme, kdy nás potká nemoc nebo úraz a ocitneme se bez finančních prostředků. A smrt se nevyhne nikomu z nás. S životním pojištěním alespoň máme určitou jistotu, že naše rodina nebude na holičkách.

Prostřednictví sjednaného pojištění by se měla firma Mutumutu postarat o své pojištěnce, tedy v případě vzniku pojistné události. Odtud název mutumutu (mutual – mutual), volně přeloženo jako vzájemný – vzájemný.

Problémem s životním pojištěním v Česku je však jeho složitost a množství výjimek a výluk, které si pojišťovny stanovují. Člověk, který má vážnou nemoc, se pak nestačí divit, že zrovna na jeho situaci pojištění nedopadá, protože na „jeho“ onemocnění se pojistka nevztahuje.

Životní pojištění sjednáte online

V roce 2018 vznikl start-up Mutumutu, který představil jednoduché online pojištění. Jeho cílem je nabízet transparentní produkt, který bude mít jednoduché pojistné podmínky. Těm by měli porozumět i běžní klienti bez pomoci pojišťovacích agentů. Pojistné podmínky Mutumutu mají taky jen šest stran.

Mutumutu není pojišťovna, ale zprostředkovatel. Jeho partnerem je Komerční pojišťovna.

NEZÁVAZNĚ SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ

 

Co lze s Mutumutu pojistit?

Start-up se zaměřuje na tři případy, které jsou zároveň těmi nejzávažnějšími životními situacemi, které vás mohou potkat.

Pojištění pracovní neschopnosti

Pokud jste podnikatel a jste dlouhodobě nemocní, můžete se snadno octnout bez příjmu. Zaměstnanci sice pobírají nemocenské ve výši 60% mzdy, ale ani to mnohdy nestačí. Proto je dobré být připojištěn na tuto situaci.

Pojištění se vztahuje na pracovní neschopnost delší 30 nebo 60 dnů, dle toho, jak si to klient sám nastaví. Získáte měsíční rentu podle výše vašeho čistého příjmu (tedy příjmu od kterého jsou odečteny daně a odvody). Minimálně jde o 10 500 Kč a maximálně 30 000 Kč. Maximální doba vyplácené renty činí 730 dní. Pro jednu pojistnou událost (jednu nemoc) je limit 548 dnů. Podmínkou je, že budete trvat váš pracovní poměr či živnost.

K vyplacení pojistného budete potřebovat doložit kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti či lékařskou zprávu a potvrzení o trvání pracovního poměru či výpis z živnostenského rejstříku. Dále musíte doložit své příjmy za poslední tři měsíce před vznikem pracovní neschopnosti a každý měsíc potvrzení od lékaře, že pracovní neschopnost trvá.

Pojištění invalidity

Lidé, kteří nemohou pracovat dlouhodobě, si mohou zažádat o invalidní důchod. Je rozlišován první, druhý a třetí stupeň invalidity podle závažnosti postižení. Průměrná výše důchodu u nejtěžšího třetího stupně činí málo přes 11 000 Kč.

U Mutumutu si lze sjednat pojištění na všechny tři stupně, na stupeň druhý a třetí a samostatné pojištění pro třetí stupeň invalidity.

Při plnění je vyplácena měsíční renta a to do konce trvání pojištění nebo do dne, kdy vám stát přestane vyplácet invalidní důchod a změní jej na starobní důchod. Výši plnění lze nastavit individuálně. Podle něj se pak bude samozřejmě odvíjet výše placeného pojistného.

Pro získání plnění ze smlouvy je potřeba doložit posudek o invaliditě vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení.

Pojištění smrti

Pojistná částka je vyplácena jednorázově osobě určené v pojistné smlouvě, případně manželovi, nezletilým dětem nebo jiným zákonným dědicům. V případě, že klient způsobil těžkou újmu na zdraví či smrt a použil alkohol či jinou návykovou látku, může být plnění sníženo o 50%.

Pro vyplacení částky musí být doložen úmrtní list a doklad prokazující příčinu úmrtí, případně kopie dokladů Policie ČR, které se smrti týkají.

Výše plnění a pojistného se odvíjí od dohody s Mutumutu.

Výluky z pojištění

Mutumutu vymezuje osm jasných situací, za kterých plnění nevyplácí. Jedná se o:

  • Škody vzniklé v souvislosti s válkami, vzpourami, občanskými nepokoji, převraty či při aktivním podílu na teroristickém útoku.
  • Pokud škoda vznikla radiací, ionizací či působením jaderné energie.
  • Řízení bez oprávnění a to nejen, pokud řídíte vy, ale i když jste spolujezdec a víte, že řidič oprávnění nemá.
  • Vznikla-li pojistná událost vaší vrozenou vadou, nemocí, která se projevila či byla diagnostikována před sjednáním pojištění nebo úrazem, který vznikl před pojištěním, i když jeho následky se projevily po uzavření smlouvy, ale pouze v případě, že jste tuto nemoc neuvedli v zdravotním dotazníku.
  • Kryti nejste v případě sebevraždy, ani při pokusu o ni.
  • Škoda vznikla, protože jste byli pod vlivem alkoholu či omamných látek.
  • Pojistná událost vznikla při provozování vyjmenovaných rizikových sportů (kromě pojištění smrti).
  • Nelze se pojistit proti pracovní neschopnosti z důvodu těhotenství, porodu či potratu.

Koronavirus COVID-19

Mutumutu nemá žádnou výluku na koronaviru COVID-19 ani jiné epidemie. Při pojištění jste kryti při onemocnění koronavirem, při pracovní neschopnosti, invaliditě i smrti.

Promo kód Mutunutu -30%

Odměna klientů za zdravý životní styl. Mutumutu přišlo se zajímavým způsobem, jak své klienty motivovat k tomu, aby se starali o své zdraví, a tím potenciálně předcházeli pojistným událostem. Za některé sportovní aktivity (zatím chůzi, běh a cyklistiku) lze získat zpět 5% až 20% z pojistného zpátky. Je potřeba však trackovat své aktivity skrze mobilní aplikaci Mutumutu propojenou s aplikacemi AppleHealth nebo GoogleFit.

Nekuřáci získají zpět 5% pojistného a za účast na preventivní prohlídce u obvodního lékaře se vrací také 5%.

Lze tak celkově získat zpátky až 30% ze zaplaceného pojistného.

Promo Mutumutu je 30% slevy na životní pojištění, stačí se jen aktivně hýbat, nekouřit a chodit pravidelně k doktorovi. Je to odměna, kterou získáte za zdravý životní styl.

Vyplatí se pojištění od Mutumutu?

Zkušenosti klientů poukazují na mnoho výhod tohoto pojištění. Je skutečně jednoduché, nemá žádné skryté podmínky a výluky jsou jasně definovány. Pojistná smlouva je přehledná a stručná. Lze ji sjednat online, stejně jako platit pojistné. Do značné míry ji lze nastavit podle potřeb klienta.

Kromě pojistného neplatíte žádné další poplatky. Nikdo vás nenutí, abyste si zároveň s životním pojištěním spořili. Pojistné platíte, proto, abyste byli kryti v případě závažných událostí. V případě, že vyznáváte zdravý životní styl, budete ve výsledku platit podstatně nižší pojistné, než je běžné u klasických pojišťoven.

Ani Mutumutu však není bez vad. Její klienti poukazují zejména na nízké limity plnění (např. v případě úmrtí může být vyplaceno maximálně 3,5 milionu Kč).

Některým lidem nemusí pojištění vyhovovat, protože se nelze pojistit na bolestné. Navíc, pokud máte rizikovější povolání, jsou podmínky pojištění mnohem nevýhodnější.

Ačkoliv můžete určit některé parametry pojistky, je složité se rozhodnout, zda se konkrétní nastavení pojištění vyplatí zrovna vám, pokud vše zařizujete pouze online bez jakéhokoliv poradenství.

Diskuze na internetu ukazují, že klienti by ocenili, kdyby jim firma poskytla chytré hodinky, které by zaznamenávaly jejich sportovní aktivity, jak je to běžné u podobných pojišťoven v zahraničí. Na druhou stranu některé potenciální klienty, dle sdělených zkušeností, odrazuje, že by měli s Mutumutu sdílet své osobní údaje.

Promo kód 30% na Mutumutu pojištění

Na internetu lze dohledat nabídky na promo kód 30% slevy na životní pojištění Mutumutu. Ve skutečnosti se jedná o standardní slevu, kterou Mutumutu nabízí v rámci odměny za zdravý životní styl na svých oficiálních stránkách. Proklikem z dané stránky získává provozovatel odměnu za doporučení klienta.

Náš portál je také partnerem Mutumutu. Naše recenze a marketingové aktivity chceme vést transparentně, proto čtenáře chceme na podobné aktivity upozornit.

Pokud budete mít zájem o sjednání pojištění Mutumutu a zároveň chcete podpořit náš portál, stačí prokliknout se přes náš partnerský odkaz a pojištění Mutumutu sjednat online. Získat samozřejmě stále můžete 30% slevu jako odměnu za zdravý životní styl.

Mutumutu dokonce občasně vyhlašuje soutěže a výzvy, např. o hodinky Apple Watch nebo Garmin. Získat je můžete spolu s uzavřeným životním pojištěním Mutumutu.

NEZÁVAZNĚ SPOČÍTAT POJIŠTĚNÍ