Penzijní připojištění je pro mnoho klientů atraktivní i v roce 2024. Založení slibuje státní příspěvek i zajímavé zhodnocení díky obchodování penzijních fondů. Nové doplňkové penzijní spoření nabízí i možnost zvolit si strategii zhodnocování úspor. Co vám penzijní připojištění nabízí?

Co je penzijní připojištění

Penzijní připojištění je někdy nazýváno jako třetí pilíř důchodového systému. Ačkoliv druhý pilíř důchodového systému nebyl nijak úspěšný, třetí pilíř, tedy penzijní spoření se stále těší velké popularitě.

Jedná se o typ spoření, které má u nás podporu už od roku 1994. O vkládané prostředky je bezpečně pečováno a díky vyplácené státní podpoře se nabízí zajímavé (bezpečné) zhodnocení. Mimo státní příspěvek dostávají klienti i podíl na výnosu hospodaření fondu. Vzhledem k tomu, že s vklady musí být nakládáno s nejvyšší opatrností, není možné očekávat závratné částky v podobě výnosu.

Penzijní připojištění vs. penzijní spoření

Do roku 2012 se u nás uzavíralo penzijní připojištění, reformou se tento produkt transformoval. Dnes uzavřete v principu velmi podobný produkt s názvem penzijní spoření nebo přesněji, doplňkové penzijní spoření. Vklady klientů spravují fondy a můžete si vybrat konkrétní investiční strategii. Původní smlouvy o penzijním připojištění je možné převést na doplňkové penzijní spoření nebo pokračovat v původních smlouvách.

Klienti fondů nevnímají rozdíl mezi pojmenováním penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření. Oba termíny pro ně znamenají stejný produkt, proto není třeba držet se striktně jednoho nebo druhého označení. Jedná se o spoření na penzi podporované státem.

Stručné představení penzijního spoření

Založení penzijního připojištění probíhá na základě smlouvy s konkrétním fondem. Zvolíte si částku, jako chcete spořit a obvykle máte na výběr i volbu strategie penzijního fondu. Pokud si zvolíte spoření v měsíční částce vyšší než 100 korun, máte nárok na roční výplatu státní podpory. Maximálně může státní příspěvek činit 230 Kč, pokud si spoříte 1 000 korun měsíčně.

U penzijního připojištění je možné, aby vám část vkladu zasílal zaměstnavatel. Pro něj je příspěvek na penzijní připojištění daňově uznatelným nákladem.

Jestliže zasíláte ročně do penzijního fondu více než 12 tisíc korun, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o vaše prostředky nebo vám přispívá zaměstnavatel, můžete si od základu daně odečíst určitou částku. Maximálně však 24 tisíc ročně. V takovém případě bude daňová úspora 3 600 Kč za rok.

Kdo by chtěl využít všech výhod v maximální výši, musel by spořit měsíčně 3 tisíce korun, což už představuje opravdu vysokou částku vzhledem k očekávané (poměrně nízké) míře zhodnocení. Alternativou může být bankovní účet ve zlatě, některé investiční produkty nebo stavební spoření.

Jak probíhá ukončení penzijního připojištění

Je několik variant pro ukončení penzijního připojištění. Využít můžete takzvanou starobní nebo výsluhovou penzi. Starobní penze znamená, že si můžete prostředky začít vybírat při dosažení 60 let věku, ale za podmínky, že penzijní připojištění bylo placeno alespoň 60 měsíců. Starobní penzi vám vyplatí najednou nebo vám bude zasílána určitá částka každý měsíc.

Oproti tomu je možné vybrat po 15 letech spoření část peněžních prostředků formou výsluhové penze. Maximálně si můžete nechat vyplatit polovinu naspořené částky, a to opět ve variantě jednorázového příspěvku nebo plateb poukázaných každý měsíc.

Zvláštními případy výplaty je invalidita, pozůstalostní penze nebo odbytné, jestliže dojde ke zrušení dříve, než je stanoveno ve smlouvě.

Penzijní připojištění kalkulačka. Co umí?

Výběr penzijního připojištění v roce 2024 vám usnadní kalkulačka. Zadáváte váš věk a částku, kolik chcete mít naspořeno prostředků na penzi. Případně můžete započítat i částku aktuálních úspor. Dále vyberete strategii spoření, tedy konkrétní fond. Bývají v nabídce konzervativní fondy nebo fondy dynamičtější. Vždy se ale jedná o vysokou bezpečnost vašich vkladů. Podle zvolených parametrů vám kalkulačka penzijního připojištění spočítá doporučenou měsíční výši příspěvku. Zobrazí vám i předpokládanou výši úspor na konci spoření.

Kde uzavřít smlouvu o penzijním připojištění

V České republice je možné uzavřít smlouvu u 8 penzijních společností. Mezi nimi je samozřejmě Generali Česká pojišťovna, Komerční banka (KB), Československá obchodní banka (ČSOB), AXA, Allianz a další. Penzijní společnosti nabízí uzavření smlouvy online, ale jak vybrat nejlepší penzijní připojištění?

Nejlepší penzijní připojištění můžete odhalit srovnáním jednotlivých nabídek. Jelikož se jedná o dlouhodobé spoření, je vhodné, abyste výběru věnovali dostatek času. Srovnání penzijních fondů vám umožní i některé internetové srovnávače, které vám zobrazí nabídku hned několika společností přehledně pod sebou. Pozor však na to, že porovnávače obvykle fungují tak, že vám vyhotovené srovnání penzijního připojištění zašlou emailem. Vyžadují tedy vaše osobní a kontaktní údaje už při dotazu na nabídku.

Víte, že mnozí přichází v rámci penzijka až o 460 tisíc? Zoptimalizujte své spoření!