O offshore společnostech a o možnosti podnikání v některém z daňových rájů nebo v zemích, kde jsou pro podnikání příznivější podmínky, stále není mezi českými podnikateli dostatek informací. Založení offshore společnosti považují za činnost, která je vhodná pouze pro nadnárodní holdingy s obrovským kapitálem a majetkem v hodnotě stovek milionů dolarů.

Pravdou je, že založení offshore společnosti může být výhodné pro celou řadu podnikatelů. Nejedná se jen o daňové ráje, častým sídlem offshore společnosti je Velká Británie!

Co je offshore společnost

Založení i provoz offshosre společnosti podléhá speciálním zákonům, které bývají odlišné od zákonů platných pro lokální firmy. Společnosti zpravidla nesmějí podnikat na území států, kde byly založeny. Získávají však celou řadu dalších výhod. Nejčastější podoba offshore společnosti je IBC (International Business Company).

Daňové ráje

Offshore společnost bývá často chápána jako podnikání v některém z daňových rájů, což je pouze zúžený pohled. Správný význam offshore společnosti je možnost podnikání v jiné zemi a v režimu určitých výhod. Společnosti jsou registrované v jiných zemích, než je místo pobytu vlastníků a centrum jejich podnikatelských aktivit. Sídlo ve třetí zemi znamená pro podnik příznivější daňový režim i celou řadu dalších výhod.

Jako offshore společnost bývá nejčastěji registrovaná firma podnikající v mezinárodním obchodě, poskytující poradenství, elektronické služby, reklamní agentura nebo různé zprostředkovatelské firmy. Není možné využít offshore společnost pro řemeslníky a tuzemský maloobchod.

Možnosti založení

Společnost můžeme založit v některém z daňových rájů nebo v zemi, která nabízí výhodné podmínky pro obchod. Motiv pro založení offshore společnosti bývá různý a nemusí to vždy znamenat nulovou daňovou povinnost! Často je pro konkrétní podnik výhodnější fungovat v režimu onshore. Například stát Delaware osvobozuje od daní příjmy podniků, jejichž společníci nemají bydliště v USA a obchodní aktivity se realizují mimo území USA. Zajímavé podmínky má i Velká Británie.

Důvody založení firmy v daňovém ráji

Pro majitele offshore společnosti přináší podnikání v zahraničním režimu celou řadu výhod. Záleží na konkrétní zemi, ale zpravidla to znamená:

 • údaje o vlastnících společnosti nefigurují ve veřejných rejstřících,
 • maximální diskrétnost a ochrana majetku,
 • nulová nebo nízká daň,
 • nejste povinni vést účetnictví, provádět audit, podávat daňové přiznání,
 • nevztahuje se na vás zveřejňovací povinnost, výše vašeho zisku je údaj, který znáte jen vy,
 • nepodléháte předpisům dědické nebo darovací daně,
 • máte nižší provozní náklady,
 • nevztahují se na vás kontroly ze strany státních dozorových orgánů.

Země, kde vítají zahraniční kapitál:

 • Bahamy,
 • Britské Panenské ostrovy,
 • Kajmanské ostrovy,
 • Belize,
 • Irsko,
 • Gibraltar,
 • Ostrov Man,
 • Hongkong,
 • Seychelská republika,
 • Marshallovy ostrovy,
 • Delaware,
 • Velká Británie,
 • Spojené arabské emiráty,
 • aj.

Založení offshore společnosti neznamená start nových podnikatelských aktivit. Přesun firmy do daňového ráje je možný i ve chvíli, kdy máte již několikaletou podnikatelskou historii. Zpřísňování podmínek pro podnikání a vzrůstající administrativní zátěž v České republice vede každý rok mnoho podniků k rozhodnutí přesunout podnikatelské aktivity do zahraničí.

Založení firmy v zahraničí často znamená i vyšší prestiž obchodního jména a lepší vyjednávací podmínky pro obchod se zahraničními partnery.

Ochrana majetku a soukromí

Založení firmy v daňovém ráji je možností, jak ochránit soukromí i majetek. Pokud využijete služeb nominee, je správcem majetku nebo jednatelem společnosti pověřená osoba. Tato je také vedena v databázích a z dostupných zdrojů není možné zjistit vlastnickou strukturu podniku. Na offshore společnost je možné převést i movitý a nemovitý majetek.

Povinnosti offshore společnosti

Právnická osoba registrovaná ve třetí zemi musí splňovat několik požadavků. Konkrétní povinnosti vyplývají z předpisů dané země, obvykle se však jedná o:

 • udržování sídla v dané zemi,
 • placení paušální daně vládě daného státu,
 • pověřený zástupce v zemi.

Cena anebo Kolik stojí založení offshore společnosti

Převést podnikání do daňového ráje je levnější, než myslíte. Žádné statisíce. Cena záleží na konkrétní zemi a objemu poskytovaných služeb. Firmu v daňovém ráji můžete mít už za částku okolo dvaceti tisíc, často i nižší. Nejlevnější je založení firmy ve Velké Británii. V ceně služeb je obvykle započítán i bankovní účet v daňovém ráji, respektive jeho založení a služby nominee.

Bankovní účet v daňovém ráji

Pokud někdo uvažuje o založení offshore společnosti, je to často z důvodu, že potřebuje přesunout finanční prostředky na anonymní bankovní účet v daňovém ráji. Čeští podnikatelé s větším kapitálem využívají např. bankovní účet v Dubaji.

Nevýhody offshore podnikání

Než začnete řešit otázku, jak převést firmu do daňového ráje, je třeba seznámit se i s určitým rizikem, které s sebou nese tato forma podnikání. Můžete se setkat s nedůvěrou, vůči vaší firmě, pokud váš obchodní partner nebude dostatečně znalý v problematice offshore podnikání. Stále panuje mylná představa a celá řada mýtů o tom, kdo je vlastník offshore společnosti.

Neinformovaní ho mohou považovat za osobu, která se vyhýbá placení daní a páchá daňový podvod. Další nevýhodou je ztížená možnost získání státních zakázek ve veřejných soutěžích. Výběrová řízení mohou mít podmínku, že o zakázku se může ucházet pouze firma u nichž je veřejně známá vlastnická struktura nebo firma bez zahraniční účasti. Také musíte průběžně sledovat legislativní změny nebo jiné předpisy týkající se sídla společnosti v dané zemi.

Výhody, které plynou z podnikání v daňovém ráji však značně převažují nad nevýhodami. Založení společnosti trvá někdy jen několik hodin, týden nebo dva.

Hlavní výhody pro založení offshore společnosti

 • nulové nebo nízké daně, pouze poplatek vládě v dané zemi,
 • ochrana majetku a soukromí vlastníka,
 • využití jiného právního prostředí,
 • třetí země mohou mít vyšší stabilitu než ČR.

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení offshore společnosti? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

  Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.