Plánujete rodinu a přemýšlíte, jak na tom budete s financemi? Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory určená pro osoby, které pečují o děti do čtyř let věku. Kdo jej může čerpat? Jaká je jeho výše? A lze v době jeho čerpání pracovat?

Kdo má nárok na rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek jako dávka státní sociální podpory

Rodičovský příspěvek je určen rodiči, který celodenně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Většinou ho rodič začne čerpat po 28 týdnech, poté co dobere peněžitou pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění (u vícerčat po 37 týdnech).  Ne každý má ale nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože musí mít splněnou potřebnou dobu nemocenského pojištění (např. studentky či OSVČ často na ni nárok nemají). Rodičovský příspěvek lze však čerpat hned po narození dítěte.

Příspěvek vyplácí Úřad práce. Ten vám také poskytne příslušné informace a poradenství. Žádost o rodičovský příspěvek si musíte podat sami, zaměstnavatel to za vás neudělá.

Příspěvek lze čerpat do čtyř let věku dítěte. Podstatné však je, že jde o nejmladší dítě v rodině. Pokud se narodí další dítě, nárok čerpat rodičovský příspěvek zanikne, i kdyby nebyl zcela vyčerpán.

Kdo může o příspěvek žádat?

O příspěvek může žádat matka, otec či osoba, které bylo dítě svěřeno do péče na základě rozhodnutí soudu, osvojitel, nebo osoba pečující o dítě manžela či partnera.

Podmínkou pro získání rodičovského příspěvku je skutečnost, že dítě i rodič jsou českými občany nebo jako cizinci mají na území České republiky povolen trvalý pobyt a skutečně zde bydlí.

Výše rodičovského příspěvku v roce 2024

Kolik peněz rodič dostane?

Rodičovský příspěvek činí 350 000 Kč v roce 2024 (při narození dítěte v roce 2024).

Příspěvek je vyplácen postupně v měsíčních dávkách. Výši měsíční dávky si může určit omezeně rodič sám. Minimální měsíční částka činí 50 Kč, maximální výše se odvíjí podle toho, jaký byl denní vyměřovací základ pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenského v souvislosti s porodem či převzetím dítěte do péče. Výpočet maximální výše vám provede kalkulačka, kterou najdete snadno na internetu. Doložit také můžete příjem manžela, pokud je vyšší a chcete pobírat vyšší částky.

Minimálně je však nutné příspěvek čerpat po dobu šesti měsíců. Ti, kdo žádný příjem nedoloží, mohou měsíčně čerpat maximálně 10 000 Kč. Jedenkrát za tři měsíce je možné výši měsíčního příspěvku upravit.

Kdo má nárok na zvýšení příspěvku?

Změna výše příspěvku se týká pouze těch rodičů, kteří ještě rodičovský příspěvek nevyčerpali. Lednová dávka se vyplácí v únoru, proto pokud jste mezi šťastnými, kterým zrovna vyjde poslední platba na leden, můžete automaticky čerpat dalších 80 000 Kč až do čtyř let dítěte. Pokud však vaše dítě brzy oslaví čtyřleté narozeniny, dejte si pozor na úpravu měsíční částky, tak abyste zbytečně o peníze nepřišli.

Pokud patříte mezi 70 000 rodičů, kteří vyčerpali příspěvek již dříve, i když jejich dítě ještě nedovršilo čtyři roky, máte smůlu. Senát neuspěl se svým návrhem, aby peníze dostali všichni. Poslanecká sněmovna jej přehlasovala a rozhodla o schválení rodičovského příspěvku pouze pro ty, kteří jej ještě pobírají.

Příjmy rodiče a rodičovský příspěvek

Předpokladem pro získání rodičovského příspěvku je sice skutečnost, že celodenně pečujete o své dítě, nicméně ve skutečnosti to tak být nemusí. Rodičovský příspěvek náleží rodiči nezávisle na tom, zda má jiné příjmy. Ani pobírání rodičovského příspěvku při hlavní pracovní činnosti tak není problém. Vaší povinností je však zajistit péči o dítě jinou osobou.

Jediné omezení je u dětí do dvou let. Ty můžete umístit do předškolní péče (např. jeslí či dětské skupinky) maximálně na 92 hodin měsíčně. Kdyby vám je ale hlídala babička či chůva, nikdo to řešit nebude. Děti nad dva roky mohou už chodit do školky neomezeně.

Pokud se vrátíte do zaměstnání, myslete  na to, že tím ukončíte rodičovskou dovolenou. I když dále budete pobírat rodičovský příspěvek, nebudete již v ochranné době a zaměstnavatel vám může dát výpověď.

Na rodičovské dovolené si můžete přivydělat pomocí dohody o pracovní činnosti či dohody o provedení práce. Pokud však překročíte zákonem stanovené limity výdělku, budete muset začít platit sociální a zdravotní pojištění. Sledování hospodaření s financemi vám ale mohou usnadnit například různé finanční aplikace.

OSVČ mohou vedle pobírání rodičovského příspěvku vést podnikání jako vedlejší činnost, což pro ně může být výhodné z hlediska odvodů.