Pojištění nemovitosti spadá do oblasti pojištění majetku. Banky požadují pojištění nemovitosti k hypotéce. Víte, k čemu toto pojištění slouží? Na co si dát při jeho sjednání pozor? A jak se zorientovat v nabídce pojišťoven?

Co je pojištění nemovitosti?

Pojištění nemovitosti patří k nejstarším pojišťovacím produktům. Již ve středověku bylo potřeba chránit domy před požáry. V současnosti je k nim třeba přidat zejména povodně, ale i jiné katastrofy, které mohou vaše bydlení poškodit.

Jak se liší od pojištění domácnosti?

Často se zaměňuje pojištění nemovitosti a  pojištění domácnosti. Jedná se však o dva rozdílné pojmy. Pojištění nemovitosti má chránit před škodami, které mohou vzniknout na nemovitém majetku, které je spojen se zemí pevným základem. Jde o poškození zdí, stěn, stropů, podlah, střechy apod.

Při pojištění domácnosti se naopak zabezpečujete proti škodám, které vám vzniknou na vnitřním vybavení domu či bytu. Většinou se proto doporučuje sjednat si obě tato pojištění.

Co pokrývá pojištění nemovitosti?

Sjednat lze nejen pojištění domu a pojištění bytové jednotky, ale třeba i chaty, garáže, hřbitovní stavby, bazény, rozestavěné stavby apod.

Rozsah pojištění pokrývá škody na nemovitosti, které způsobí povodně či záplavy, vichřice, požár, krupobití, přímý zásah blesku, výbuch, sesuvy půdy, pád stromu či jiných předmětů, lavina, poškození tíhou sněhu, zemětřesení, voda z odpadního nebo vodovodního potrubí, kouř ad.

Někdy jsou součástí základního pojištění i škody způsobené loupeží, vloupáním či vandalismem.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI

Jak vybrat pojištění nemovitosti?

Při výběru si musíte především ujasnit, před čím má pojištění vaši nemovitost chránit, jakou cenu pojistného jste ochotni platit a jaké mají být výše pojistných limitů. Jde o částky, které vám pojišťovna vyplatí v případě škod, na které se pojištění vztahuje. Pojištění pak může být sjednáno na novou, nebo časovou hodnotu nemovitosti. Při časové hodnotě se bere v úvahu opotřebení stavby v průběhu let.

Určité rozpětí pojistné částky si může stanovit sám pojistník. Čím větší má být, tím vyšší bude logicky i cena pojištění. Platí, že pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěné věci. Lidé, kteří chtějí na pojištění ušetřit, často své nemovitosti podpojistí, protože při sjednání pojištění uvedou nižší hodnotu svého majetku. V případě škody jim však bude vyplácena částka stanovená  podle hodnoty nemovitosti ve smlouvě, nikoliv ve skutečnosti.

V současnosti je jednoduché sjednat pojištění nemovitosti online. Při výběru vám pomůže kalkulačka pojištění nemovitosti či internetový srovnávač pojištění, do kterého zadáte požadované parametry. V orientaci na trhu vám také pomohou recenze ostatních klientů a jejich zkušenosti s vyplácením pojistného plnění.

Před podpisem smlouvy si vždy zkontrolujte, na co vše se pojištění vztahuje, abyste posléze nebyli nepříjemně překvapeni. Dejte si rovněž pozor na výluky z pojištění, které má každá pojišťovna nastaveny jinak.

Stručné srovnání nabídek pojišťoven

Allianz

Pojištění nemovitosti Allianz zahrnuje požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, kouř, pád předmětů, vichřici, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, sesuv půdy a lavin a rázovou vlnu způsobenou nadzvukovými letadly.

Zájemci mají možnost si vybrat další pojistná rizika podle toho, co jim nejvíce vyhovuje. Mohou si vybrat pojištění proti záplavám a povodním, škodám způsobených vodovodními rozvody, proti dešti a sněhu, vloupání, rozbitému sklo, poškození zvířetem apod.

Součástí pojištění jsou asistenční služby. Je možnost sjednat také pojištění odpovědnosti.

AXA

Klienti si mohou vybrat ze tří variant pojištění. Balíček MINI pokrývá pojištění základních škod. V balíčku KLASIK je zahrnuto i odcizení, vandalismus, nepřímý úder blesku či rozbití skla a pojištění vedlejších staveb. Balíček MAXI nabízí i pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zahradní architektury, porostů, poškození fasády a střechy.

Klienti si mohou stanovit různé výše spoluúčasti od 1 000 do 10 000 Kč. Frekvence placení je možné stanovit jako čtvrtletní, pololetní či roční, které je o 10 % levnější.

ČSOB

ČSOB nabízí tři varianty pojištění stavby – Standard, Dominant a Premiant. Kromě základních pojistných nebezpečí obsahují všechny tři produkty i asistenční služby a finanční kompenzaci za nemajetkovou újmu do 50 000 Kč. Ve vyšších variantách je možné se pojistit proti zkratu, přepětí a podpětí, poškození fasády živočichy, atmosférickými srážkami, technickou poruchou a ztrátě vody.

V základním pojistném nebezpečí chybí pojištění povodně a záplavy, které si lze sjednat pouze jako připojištění. Dále se můžete připojistit proti odpovědnosti z běžného života či na nadstandardní asistenci.

Kooperativa

U Kooperativy je odlišeno pojištění rodinného domu a bytové jednotky. Pojištění se vztahuje i na stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo k údržbě bytu.

Vybrat si lze ze dvou úrovní: Prima a Komfort. V obou jsou zahrnuty i asistenční služby a náhradní ubytování. Ve variantě komfort je navíc pojištění proti krádeži či loupeži, vandalismu, přepětí či podpětí v síti, zatečení atmosférických srážek, úniku vody, havárii rozvodů ad.

POJIŠTĚNÍ NEMOVITOSTI