Obáváte, že vás vykradou lupiči, zatímco budete na dovolené? Nebo vás děsí povodeň, která by vám mohla odnést všechno, co máte? Rizika přírodních katastrof i kriminality nelze brát na lehkou váhu. Mohou se přihodit kdykoliv. Prozíravější z nás si zařídí pojištění majetku. O co se jedná? A co pokrývá?

Druhy pojištění majetku

Majetek se pojišťoval již ve středověku a to kvůli požárům. Dnes existuje celá řada pojištění, která se vztahuje na různé druhy majetku.

Pojištění může krýt zničení majetku či škody, které na něm způsobí živelní událost, jako je požár, potopa, vichřice, eroze, zemětřesení apod. Dále se může vztahovat na pojištění proti loupežím či vandalismu.

Pojistit lze v podstatě jakýkoliv majetek, jeho soubor, ale třeba i duševní vlastnictví. Do pojištění majetku lze zahrnout i pojištění zvířat, zemědělské pojištění plodin, pojištění zásilek, pojištění elektroniky, techniky či stavební pojištění.

Pro běžného občana je relevantní zejména pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Do pojištění majetku lze zařadit i pojištění odpovědnosti za škody.

Pojištění nemovitosti

Pojistit lze nejen dům či byt, ale např. i chatu, garáž či jiné stavby, které jsou se zemí spojeny pevným základem. Pojištění lze zřídit i k nemovitosti ve výstavbě či jako pojištění nemovitosti k hypotéce.

Pojištění se vztahuje na různé přírodní katastrofy, případně i na vandalismus či žhářství.

Cena pojištění se bude odvíjet od ceny nemovitosti, její polohy a rozlohy, zda není nemovitost v záplavové zóně a šíře krytí (tedy na jaké situace se pojištění vztahuje).

Jednou z věcí, na co si dát pozor při pojištění nemovitosti, je skutečnost, že pokrývá pouze škody, které vzniknou na samotné nemovitosti. Nevztahuje se tedy na věci, které jsou v ní umístěny. Např. pokud vám voda zaplaví dům, budou vám zaplaceny škody vzniklé přímo na domě, nikoliv na vnitřním vybavení. K tomu slouží jiný druh pojištění – pojištění domácnosti.

Pojištění domácnosti

Při pojištění domácnosti se můžete pojistit proti vloupání či krádežím, výbuchu plynu a živeným pohromám podobně jako u pojištění nemovitosti.

Vždy si ověřte, na co se pojištění domácnosti vztahuje, a co nepokrývá. Standardně kryje spotřebiče a další elektroniku, nábytek, v některých případech i finanční hotovost, kterou máte doma schovanou. Naopak, obvykle nebude pokrývat např. různé projekty a autorská díla nebo rostliny v domě. Pokud tedy vlastníte sbírku bonsají, musíte ji pojistit zvlášť.

Kolik za pojištění domácnosti zaplatíte, bude záviset na tom, co vše chcete mít pojištěním pokryto, jakou výši limitů plnění od pojišťovny očekáváte, jakou míru spoluúčasti zvolíte, v jaké lokalitě bydlíte atd.

Při pojištění domácnosti si dávejte pozor na podpojištění. Pokud nakoupíte nový nábytek či elektroniku, zvýšíte hodnotu svého majetku. Avšak pokud nezměníte svou pojistnou smlouvu, bude pojišťovna nadále vycházet z částky, kterou jste s ní smluvili. V případě pojistné události vám pak vyplatí pojistné, které bude vycházet z původní hodnoty věcí. Pojistnou částku byste tak měli průběžně v pojistné smlouvě aktualizovat.

Pojištění domácnosti se vyplatí i lidem, kteří žijí v nájmu. Pokud ale nemovitost vlastníte, je vhodné zřídit si k pojištění domácnosti i pojištění nemovitosti. Většinou totiž dojde ke škodám na obojím.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Někdy se do pojištění majetku zahrnuje také produkt pojištění odpovědnosti. Zde se však nepojišťujeme proti škodám, které vznikly na našem majetku, ale které vznikly na majetku třetích osob naší vinou. Někdy se proto označuje jako tzv. pojistka na blbost. Existují specializované pojištění odpovědnosti z výkonu povolání či pojištění odpovědnosti řidiče. Pro škody, které vzniknou v běžném životě, nabízejí pojišťovny pojištění odpovědnosti občanů.

Recenze pojištění nemovitosti a domácnosti u jednotlivých pojišťoven

Allianz

Allianz nabízí tři balíčky pojištění majetku – Komfort, Extra a Max. Základní pojištění se vztahuje i na pojištění odpovědnosti, z pojistných událostí však zahrnuje pouze živelné katastrofy. Pokud chcete mít majetek pojištěn proti krádeži či vandalismu, musíte si připlatit. Zvlášť lze pojistit nemovitost.

ČSOB

ČSOB pojištění nemovitosti včetně pojištění vedlejší stavby (plotu, bazénu či garáže) a pojištění domácnosti, které zahrnuje i pojištění domácího mazlíčka. Sjednat lze i komplexní pojištění, které zahrnuje stavbu i domácnost, navíc při škodě velkého rozsahu vyplácí ČSOB navíc 50 000 za psychickou újmu.

Generali Česká pojišťovna

Majetkové pojištění Generali České pojišťovny zahrnuje pojištění nemovitosti, domácnosti i odpovědnosti v jednom. Nicméně lze jednotlivá pojištění sjednat i individuálně. Je možné si připojistit i atypické předměty. Pojištění je šité na míru klientům, lze si nastavit míru spoluúčasti či stupeň zabezpečení.

Kooperativa

U Kooperativy si můžete pojistit byt, dům a domácnost, a to buď zvlášť, nebo dohromady. Na výběr jsou různé balíčky. Základní pojištění nepokrývá krádeže a loupeže. Speciální nabídkou je pojištění bytového domu s více byty, sportovní výbavy či nákladů a léčby koně.