Kotlíková dotace pomalu končí. K čemu kotlíková dotace sloužila, kolik peněz bylo mezi domácnosti rozděleno? A co bude dál? Lze o kotlíkovou dotaci stále požádat a získat nějaké peníze a podporu nákladů?

Co je to kotlíková dotace?

Špatná kvalita vzduchu v České republice patří k dlouhodobým problémům. Na znečištění se podílejí ve velké míře i staré kotle, ve kterých jsou spalována pevná paliva. Zvláště v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je potřeba přimět domácnosti, aby přestaly topit uhlím.

Cílem Ministerstva životního prostředí bylo vyměnit alespoň 85 000 starých kotlů za nové, a tak snížit emise. Kotlíková dotace pokryje domácnostem některé náklady, které mají s výměnou starých neekologických kotlů. Peníze jdou z fondů Evropské unie. K čerpání dotace dochází od roku 2014. Celkově je rozdělováno 9 miliard korun, v posledním kolem v roce 2019 pak 3,125 miliard Kč.

O dotaci lze požádat na krajském úřadě. O kotlíkovou dotaci je v České republice ale takový zájem, že pod náporem podaných žádostí některým krajům spadly webové stránky. Pokud jste tedy o ni ještě nepožádali, udělejte to okamžitě.

Na jaké kotle dotace dopadá?

Dotace hradí výměnu kotlů, které mají 1. nebo 2. emisní třídu, popřípadě ty, u kterých nebyla emisní třída stanovena. Pokud tedy váš stávající kotel má emisní třídu 3 nebo vyšší, finanční podporu na výměnu nedostanete.

Dotaci lze získat např. na automatický či ruční kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel. Nové kotle musí splňovat směrnici Evropské unie o ekodesignu 2009/125/ES. Příklad: Sezónní energetická účinnost vytápění musí být 75% pro kotle o výkonu do 20 kW a 77% pro kotle o vyšším výkonu. Množství pevných částic je stanoveno na 40 mg/m3 pro automatické kotle a 60 mg/m3 pro manuálně provozované kotle. Více se dozvíte na stránkách Státního fondu životního prostředí.

Tepelná čerpadla musí navíc splňovat normu ČSN EN 14 511, plynová čerpadla pak normu ČSN EN 12 309 – 2.

Zatímco v předchozích kolech rozdělování dotace byl po tepelných čerpadlech největší zájem o kombinované kotle na uhlí a biomasu, tyto kotle již nejsou přípustné. Evropská unie si vymínila, že dotace nebude podporovat spalování uhelných paliv, které jde proti smyslu zlepšování ovzduší.

Jaké náklady kotlíková dotace pokrývá?

Kotlíková dotace má pokrýt 80% výdajů, které mají domácnosti s instalací nového kotle. Maximální výše dotace činí 120 000 Kč (záleží ale na typu nového kotle). V obcích, ve kterých dochází k překračování imisních limitů, se dotace navyšuje o 7 500 Kč. V případě, že současně s žádostí o dotace realizujete i projekt Nová zelená úsporám, můžete získat dalších 20 000 Kč.

Do žádosti o dotaci je možné zahrnout náklady na pořízení nového kotle, jeho instalaci včetně stavebních úprav, i náklady na novou otopnou soustavu, rekonstrukci stávající soustavy a náklady na úpravu spalinových cest, náklady na zkoušky a testy kotlů a výdaje na pořízení průkazu energetické náročnosti.

Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

O kotlíkovou dotaci mohou žádat pouze fyzické osoby, které vlastní rodinný dům, který má nejvýše 3 bytové jednotky.

Aby mohli získat dotaci, musí si zakoupit takový kotel, který splňuje výše uvedené technické podmínky a emisní limity. Instalaci kotlů musí provádět ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky.

Při podání žádosti o poskytnutí dotace, je třeba předložit také průkaz o energetické náročnosti budovy, dokumentaci ke starému kotli a další dokumenty, které od vás bude kraj požadovat.

Dotace se proplácí až zpětně. Žadatelé tak musí následně dodat doklady o koupi nového kotle a o jeho instalaci. Konkrétní podmínky pro získání dotace si stanovují jednotlivé kraje.

Kdy byl zahájen příjem žádostí v jednotlivých krajích

 • Moravskoslezský kraj – 13. května 2019
 • Středočeský kraj – 3. června 2019
 • Olomoucký kraj – 4. června 2019
 • Karlovarský kraj – 1. července 2019
 • Královéhradecký kraj – 11. září 2019
 • Ústecký kraj – 16. září 2019
 • Jihočeský kraj – 23. září 2019
 • Liberecký kraj – 23. září 2019
  Plzeňský kraj – 1. října 2019
 • Zlínský kraj – 15. října 2019
 • Praha – 21. října 2019
 • Kraj Vysočina – 23. října 2019
 • Pardubický kraj – 23. října 2019
 • Jihomoravský kraj – 24. října 2019

Co se děje po přiznání dotace

Krajské úřady kontrolují 5% žadatelů o dotace ještě před tím, než jim proplatí peníze a následně dalších 5% po zaplacení.

Podmínkou přijetí dotace je dodržet po devět let stanovené podmínky. Jedná se o tzv. dobu udržitelnosti. V případě dotace, kterou získáte letos, to znamená, že až do roku 2028 nesmíte změnit palivo. Pokud si tedy zvolíte plynový kotel, nemůžete jej v této době změnit za elektrické tepelné čerpadlo, protože jinak byste mohli částečně či úplně o dotaci přijít. Důležité je také si ponechat všechny doklady, které se k dotaci váží.

Dotace i pro sociálně slabší žadatele – kotlíkové půjčky

Kotle na tuhá paliva využívají především chudší domácnosti. Protože dotace je proplácena až zpětně, často si právě ti majitelé, kteří ji nejvíce potřebují, nemohli dovolit o ni vůbec požádat.

Státní fond životního prostředí proto zavedl nově kotlíkové půjčky, které budou poskytovány obyvatelům Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. O půjčku lze požádat až do 29. listopadu 2019 na obecním (či městském) úřadě.

Jde o bezúročnou půjčku, ze které je financována výměna kotle. Její maximální výši určuje obec, může jí být pokryto až 100% nákladů. Půjčka je pak následně z větší části uhrazena dotací. Lze ji kdykoliv splatit nebo rozložit splátky až na deset let.

A co majitelé, kteří si kotel nevyměnili?

Rozhodli jste se kotlíkové dotace nevyužít? Pokud chcete dále topit v kotlích na tuhá paliva, která mají první či druhou emisní třídu, máte problém. Od 1. září 2022 bude totiž provozování těchto kotlů zakázáno. Když je budete používat, hrozí vám pokuta až do výše 50 000 Kč.

Kotel si tedy stejně musíte vyměnit, avšak již bez kotlíkové dotace. Nahrazuje ji program Nová zelená úsporám, ve kterém ale již nejsou tak výhodné podmínky.