Proč anonymní s.r.o.? Může být mnoho důvodů. Tím hlavním je ochrana vašeho soukromí. Proč byste měli být uvedeni ve všech veřejných registrech? Proč má kdokoliv nárok prohlížet si výsledky vašeho hospodaření? Skrytý vlastník s.r.o. je cestou, jak podnikat anonymně, přitom v souladu s platnou legislativou.

Co je anonymní s.r.o.

Pokud bychom chtěli situaci zjednodušit, můžeme anonymní podnikání rozdělit na dva způsoby. Prvním je využití offshore společnosti, druhým jsou kmenové listy, kde se převádí vlastnictví podniku. Částečnou anonymitu poskytují také nominee služby.

Jak podnikat anonymně s offshore společností

První možností, jak podnikat anonymně, je zkombinovat výhody české společnosti s ručením omezeným a offshore společnosti s využitím služeb nominee. Jelikož je podle našeho právního řádu možné, aby jednatelem společnosti byla zahraniční právnická osoba, získáváte vlastnictví společnosti, které je veřejně nedohledatelné.

Ve všech registrech bude vystupovat IBC. IBC je International Business Company, která může být založena v některém z daňových rájů.

Spolupráce dvou firem při anonymním s.r.o.

Využijete dvou zajímavých výhod. Budete podnikat jako česká společnost s ručením omezeným, která má zahraničního partnera. Je možné použít vaši stávající společnost, založit novou společnost nebo zakoupit již existující společnost s ručením omezeným. Dále je třeba založit offshore společnost.

Jejím ředitelem bude nominee osoba, která za společnost vystupuje ve veřejných rejstřících a jedná dle příkazů skutečného vlastníka společnosti. Z původního vlastníka, který je uváděný ve všech veřejných registrech se stává skrytý vlastník s.r.o., aniž by ztrácel kontrolu nad děním ve firmě.

Zápis anonymní s.r.o. do obchodního rejstříku

Založení anonymní s.r.o. je poměrně rychlé, můžete využít profesionální poradenskou firmu. V českém obchodním rejstříku bude následně zapsána jako partner a jednatel IBC společnost. V žádném ze zápisů nebude možné dohledat vaši totožnost.

Obchodnímu rejstříku předkládáte pouze informace o společnících (jediném společníkovi IBC společnosti), která je jednatelem. Jejím ředitelem je nominee osoba. V obchodním rejstříku jsou uvedeny údaje o jeho nebo její totožnosti.

Výhody anonymní firmy

Jak už název napovídá, největší výhodou anonymní firmy je naprostá ochrana soukromí a majetku osob, které do obchodního vztahu vstupují. Zároveň však nadále podniká, vystupuje jako české s.r.o. a to i před úřady.

Proč podnikat anonymně

  • Ochrana soukromí
  • Ochrana majetku
  • Bez odpovědnosti plynoucí z funkcí jednatele

Vlastnictví s.r.o. s kmenovým listem

Existuje i druhá cesta, jak podnikat bez uvedení svého jména ve všech veřejných registrech. Anonymní založení firmy je možné i s využitím kmenových listů.

Kmenový list je cenný papír, který uvádí vlastníka podílu ve firmě. Vydání kmenového listu je zapsáno v obchodním rejstříku, skutečný majitel je však uveden jen na konkrétním kmenovém listu. Zákonem není přesně vymezena doba, kdy musíte oficiálně vlastnický podíl přepsat. Skutečný vlastník zůstává před veřejným registrem skryt. Tento způsob však přináší i celou řadu rizik. Podíly jsou volně převoditelné a ztrácíte kontrolu nad vlastnictvím společnosti. Existence kmenových listů znamená komplikaci při zástavách podílu.

Anonymní vlastnictví v očích veřejnosti

Anonymní s.r.o. vám dává možnost, jak podnikat bez uvedení vašeho jména ve veřejných registrech. Pokud bychom se však zaměřili na doslovný výklad anonymního vlastnictví, narazíme na problém s bankovními institucemi. Vždy bude existovat linie, která propojí vaše jméno s IBC společností. Tou linií jsou peněžní toky. Bankovní účty obsahují velmi citlivé konkrétní informace o finančních tocích. Banky soukromí klientů chrání, nejsou však schopny zabránit napadení účtu zvenčí a zároveň jsou povinny poskytnout součinnost v případě vyšetřování pravomocnými orgány.

100% anonymní bankovní účet dnes už de facto neexistuje.

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení anonymní společnosti? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

    Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.