Německo je známé pro svou silnou a stabilní ekonomiku, a proto je lákavou destinací pro investory i podnikatele. Jakožto český občan zde můžete založit pobočku své firmy, podnikat jako OSVČ nebo založit firmu zcela novou. V některých ohledech jsou zdejší pravidla pro založení a vedení firmy podobná jako v České republice, existují však i celkem výrazné rozdíly. Proč by mohlo být výhodné zde firmu založit a co je k tomu zapotřebí?

Začátek podnikání v Německu

Tak jako kdekoliv jinde si nejprve musíte zjistit podmínky pro založení společnosti a zvážit všechny možné výhody i nevýhody. Stejně jako v České republice i v Německu existuje několik základních typů společností:

 • GmbH – obdoba české s.r.o.
 • UG – stejný případ, jen s rozdílným financováním základního kapitálu
 • OHG – veřejná obchodní společnost
 • KG – komanditní společnost
 • AG – akciová společnost

Stejně jako u nás bývá i v Německu nejčastější volbou společnost s ručením omezením, tedy GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) či UG (Unternehmergesellschaft). V tomto článku se tedy budeme věnovat hlavně jejich parametrům.

Základní požadavky pro společnost v Německu

K tomu, abyste mohli s podnikáním v Německu začít, musíte splnit několik základních kroků:

 1. Složení základního kapitálu
 2. Jmenování zakladatele a jednatele
 3. Zřízení sídla společnosti
 4. Registraci živnosti
 5. Registraci na finančním úřadě
 6. Bankovní účet v Německu (zřízení za osobní přítomnosti)
 7. Zápis do obchodního rejstříku
 8. Registrace u úřadu práce, zdravotní pojišťovny a správy sociálního zabezpečení

Výběr adresy podnikání je důležitý

Pokud se pro podnikání v Německu rozhodnete, mějte na paměti, že se podmínky liší dle konkrétního města a regionu. Kromě daně z příjmu právnických osob se zde platí i tzv. daň ze živnosti a ta se liší právě dle adresy sídla firmy. Pro právní subjekt je ale adresa nezbytná.

Ready-made společnosti a virtuální sídlo firmy v Německu

Podobně jako u nás je i v Německu možné odkoupit tzv. ready-made společnost a získat tak už hotovou firmu připravenou k provozu (namísto založení s.r.o.). Lze tak učinit i skrze české firmy, které ready-made společnosti nabízejí.

V současné době se však jedná už o poněkud neatraktivní formu, jelikož založení firmy v Německu na vlastní pěst není o moc pomalejší a při koupi ready-made společnosti je vyžadováno potvrzení o složení základního kapitálu.

Pokud nechcete přímo v Německu provádět svou podnikatelskou činnost, ale chcete zde mít sídlo firmy, pak můžete využít tzv. virtuální sídlo. Díky němu získáte adresu a v případě potřeby i administrativní servis s tím, že se zde fyzicky nebudete muset vůbec zdržovat.

Čeští podnikatelé za těmito účely často využívají advokátní či poradenské služby.

Základní kapitál a odvádění daní

Kolik stojí založení společnosti v Německu a jak je to s daněmi? V tomto případě se Německo od České republiky značně liší.

Základní jmění společnosti

Na rozdíl od ČR je v Německu při zřízení společnosti s ručením omezeným (GmbH), vyžadováno složení základního kapitálu v hodnotě 25 000 eur, který musí být v okamžiku vzniku společnosti splacen alespoň z poloviny.

Jestliže tuto možnost nemáte, můžete zvolit založení společnosti typu UG. V takovém případě není vyžadován základní kapitál, respektive jen jeho libovolná výše.

Z ročního výdělku pak ale musí být odváděno 25 %. Jakmile bude v rezervním fondu zaplaceno 25 000 eur, společnost se může změnit na GmbH. Do té doby nesmí toto označení využívat.

GmbH je lepší z toho důvodu, že zde nepanují takové obavy ohledně insolvence, jako u UG a firma má tak větší šanci na úspěch na trhu.

Daně v Německu a odvody za sociální a zdravotní pojištění

Daně z příjmu právnických osob jsou v Německu nižší než v ČR.

 • Základní daň z příjmu, která je v České republice označována jako korporátní daň, činí v Německu 15 % (v ČR 19 %). Součástí daně z příjmu je i tzv. daň ze solidarity.

Jak už ale bylo zmíněno, platí se zde navíc i daň z živnosti. Ta se vypočítává z čistého zisku firmy sníženého o základní kapitál.

 • Daň činí 3,5 % z příjmu a následně je ještě upravena dle místa sídla firmy (nejvyšší daně například v Mnichově či Frankfurtu).

Co se týče odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ty německé patří podobně jako české k jedněm z nejvyšších v Evropě.

 • Odvody v Německu na důchodové pojištění činí 19,9 %, odvody na zdravotním pojištění 13,3 %. Zaměstnavatelé platí také odvody na pojištění nezaměstnanosti a nemocenské pojištění.

Daňové přiznání se v Německu podává vždy k 31. květnu.

Jak založit v Německu pobočku firmy?

Založení pobočky v Německu může být výhodnou alternativou na rozdíl od založení nové samostatné společnosti. Jedná se jednodušší způsob, jak využít výhod německého trhu, i když zde existují určitá omezení.

Nesamostatná pobočka v Německu nebude mít právní subjektivitu a díky tomu ani nemusí být zapsána v obchodním rejstříku. V takovém případě je používána spíše pro účely reprezentace firmy. Samostatná pobočka oproti tomu v rejstříku zapsána být musí. Její příjmy se pak daní nikoliv podle mateřské společnosti, ale dle německého daňového systému.

Obchodní společnosti v Německu a České republice – porovnání

Na rozdíl od České republiky se založení společnosti řídí krom obchodního zákoníku a občanského zákoníku i dalšími zákony a z právního hlediska je situace o něco komplikovanější. To však nutně neznamená, že by byla pravidla pro podnikání méně jasná a netransparentní.

V následující tabulce se můžete podívat na porovnání pravidel pro založení společnosti s ručením omezeným v Čechách a Německu.

Česká republika Německo
Základní kapitál Od 1 Kč 25 000 eur
Daně z příjmu právnických osob 19 % 15 %
Doplňkové daně Žádné Daň z živnosti (v základu 3,5 %)
Odvody na sociální a zdravotní pojištění 25 % sociální pojištění, 9 % zdravotní pojištění Důchodové pojištění 19,9 %,

zdravotní pojištění činí 13,3 %,

pojištění nezaměstnanosti 3,3 %, nemocenské pojištění 1,7 %

Název společnosti Musí být vždy originální Vzhledem k jednotlivým spolkovým zemím se mohou názvy společností opakovat

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení společnosti v Německu? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

  Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.