Spojené arabské emiráty (UAE) jsou zemí offshore i onshore společností, zemí nulových daní, zemí ochrany soukromí i zónou volného obchodu. Asi nejlukrativnější a díky tomu i nejvyužívanější místo pro podnikání představuje město a zároveň emirát Dubaj, podobně je na tom i emirát Ras Al Khaimah (RAK). Jaké jsou podmínky pro založení společnosti v Dubaji a jaké výhody představuje zóna volného obchodu?

Offshore společnosti v Dubaji mívají formu LLC

LLC (Limited Liability Company) je nejčastějším typem společnosti v Dubaji, jedná se o obdobu společnosti s ručením omezeným.

V rámci takzvané volné zóny (Free Zone), mohou být tyto offshore společnosti provozovány ze strany osob ze zahraničí, zóny však mají svá specifika.

V Dubaji, Ras Al Khaimah či celkově v UAE jsou volné zóny rozděleny dle předmětu podnikání, s čímž souvisí i různé druhy licencí. Není tak možné, abyste na zdejší trh přišli s jakýmkoliv typem podnikání a kdekoliv si založili firmu.

Za základní typy licencí v Dubaji jsou považovány následující:

  • Proffesional License – určena pro firmy poskytující služby
  • Commercial License – určena pro nákup zboží
  • Indsutrial License – určena pro činnosti spojené s výrobou

Spojené arabské emiráty jsou na bílé listině OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj), což znamená, že splňují veškeré podmínky pro legální způsob podnikání v offshore prostředí.

Pro jaké typy firem je Dubaj vhodná?

Nejvíce se zde daří firmám zabývajícím se IT technologiemi, marketingem, ale i výrobcům různých typů zboží.

Tato destinace však nepatří k nejlevnějším. Fyzická existence firmy vyjde ročně na několik set tisíc korun a pokud chcete mít trvalý pobyt v Dubaji, náklady jsou ještě mnohem vyšší.

Výhodou jsou naopak nízké náklady na pracovní sílu v případě, že zde chcete provádět svou podnikatelskou činnost.

To však není podmínkou a v Dubaji může být vaše forma přítomna i prostřednictvím virtuální kanceláře.

Požadavky na založení společnosti v Dubaji

Jak už bylo řečeno, společnost musí být založena v oblasti Free Zone s tím, že podnikatelská činnost pak musí být vykonávána právě zde, a nikoliv v jiné z dalších volných zón. Je také třeba zřídit potřebnou licenci.

Dubaj rovněž vyžaduje po společnostech pravidelné audity, správu účetnictví i daňové přiznání.

Struktura společnosti

Pro zřízení společnosti je zapotřebí alespoň jeden jednatel (maximálně 7) a jeden společník. Žádná z těchto osob nemusí být rezidentem Dubaje.

Základní kapitál

Při zápisu do obchodního rejstříku musí být v Dubaji složen základní kapitál ve výši 50 000 AED (zhruba 300 000 Kč).

Obchodní rejstřík může být veřejně přístupný, ale údaje lze zároveň anonymizovat díky službě nominee.

Registrační adresa kanceláře

Nezbytné je i zřízení sídla firmy. Pokud nechcete svou podnikatelskou činnost provádět přímo v Dubaji, můžete využít služeb virtuální kanceláře.

Virtuální kancelář v Dubaji zajistí potřebnou adresu i potřebné administrativní služby. Takovéto sídlo lze získat i prostřednictvím českých firem, které se pronájmem a hledáním vhodných virtuálních sídel v zahraničí zabývají.

Bankovní účet v Dubaji

Dalším důležitým krokem je otevření bankovního účtu v Dubaji. Pro tento případ je zapotřebí fyzická přítomnost jednatele či společníka. Dokážeme zařídit, neváhejte nás kontaktovat.

Tato osoba sebou musí mít pas, dokument s referencemi z banky, u níž už má daná osoba vedený účet a samozřejmě výpis z obchodního rejstříku.

V dokumentu z banky musí být rovněž přítomna adresa trvalého bydliště.

Daně v Dubaji

Díky zdejšímu offshore prostředí jsou příjmy právnických osob nezdaněné. Ve volných zónách je i nulové DPH, pouze v případě vnitrozemských výnosů se platí daň ve výši 5 %.

Výhodou je i zákaz dvojího zdanění, který Spojené arabské emiráty podepsaly s několika desítkami zemí, mezi nimiž je i Česká republika.

Zóny volného obchodu v Dubaji

Podnikat v zóně volného obchodu obecně znamená, že tato zóna není zatížena daněmi či doplňkovými poplatky a úroveň byrokracie je zde stanovena na minimum.

Volný obchod má v Dubaji dlouholetou tradici, první zóna zde byla založena už v roce 1985. Podobně je na tom i volný obchod v Ras Al Khaimach. Ten je o něco klidnějším emirátem než Dubaj, ekonomika zde ale vzkvétá skvěle.

V Dubaji existuje několik zón volného obchodu, včetně zóny DIFC, která je hlavním finančním centrem nejen Dubaje, ale také celé oblasti Středního východu.

Dubaj nabízí strategické místi k obchodování, je zde skvělá komunikační struktura a společnost si zde mohou zřídit lidé z celého světa bez toho, aby ve firmě figuroval zdejší rezident (mimo volné zóny musí mít obyvatelé UAE většinový podíl).

Momentálně je v Dubaji 12 volných zón a další budou postupně přibývat.

Konzultace zdarma

Máte zájem anebo uvažujete o založení společnosti v Dubaji? Vyplňte kontaktní formulář a získejte bližší informace.

    Pečlivě si prosím překontrolujte kontaktní údaje.