Virtuální operátoři i nové tarify lákají na levnější volaní nebo neomezená data. Jenže mnoho lidí od změny operátora odrazovala zbytečná administrativa a tak často zůstávali u těch stávajících i za nevýhodných podmínek. Podat výpověď smlouvy od mobilního operátora je však od dubna 2020 mnohem jednodušší. Snižují se i pokuty a sankce, které jste museli dříve platit za odstoupení od smlouvy. Zpracovali jsme praktický návod, jak na změnu operátora.

Typy smluv s mobilními operátory

Kdo má dobíjecí kartu a kupuje si kredit na volání a SMS má pro změnu nejjednodušší podmínky. Stačí si jen vybrat jinou předplacenou kartu nebo nový tarif. K tomu vám pomůže srovnání mobilních tarifů.

I v případě jiné dobíjecí karty můžete zažádat o přenos telefonního čísla.

Využíváte tarif a platíte měsíční službu? Pak je výpověď smlouvy od mobilního operátora mírně složitější. Je možné, že máte uzavřenou smlouvu na dobu určitou nebo smlouvu na dobu neurčitou. Změna operátora může být bezplatná nebo s určitou sankcí, záleží na tom, jaký typ smlouvy jste uzavřeli.

Smlouva bez závazku, tedy smlouva na dobu neurčitou, se vypovídá bez jakékoliv sankce. Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv a začíná vám běžet výpovědní lhůta, která nesmí být delší než 30 dní.

Sankce za předčasné ukončení smlouvy

Spotřebitele od změny poskytovatele nejčastěji odrazovaly sankce, které byly uvedeny ve smlouvě. V případě smlouvy na dobu neurčitou žádné takové sankce nehrozí. Nicméně operátoři mají v oblibě uzavřít tzv. smlouvy se závazkem, které jsou uzavírány na určitý počet měsíců. Zpravidla se jedná o 12 nebo 24 měsíců. Sankce za předčasné ukončení takové smlouvy činila až 20% z tarifu, který zbýval do konce smlouvy.

Od dubna 2020 je tomu jinak. Operátor nemůže požadovat žádné sankce za předčasné vypovězení smlouvy. Výjimkou je situace, kdy je u něj klient méně než tři měsíce. V takovém případě si může naúčtovat maximálně 5% částky z paušálu, který zbývá do konce smlouvy. Vyplatí se tedy počkat tři měsíce a doplatky nemusíte vůbec řešit.

Jak na výpověď smlouvy od mobilního operátora

Výpovědi u operátorů můžete podat v těchto podobách:

  • T-Mobile:na pobočce nebo písemná výpověď.
  • Vodafone:na stránkách je připravený formulář výpovědi, stačí zaslat na centrálu nebo vyplnit online.
  • O2:na prodejně nebo telefonicky.

Pro písemnou výpověď není nutný žádný vzor, postačí volná forma. Pokud však přecházíte k jinému operátorovi, celý proces se od dubna 2020 výrazně zrychluje.

Dříve platilo, že zákazník musí nejprve ukončit smluvní vztah se svým stávajícím operátorem a až poté uzavřít smlouvu s jiným. Po novele zákona o elektronických komunikacích se však tento postup výrazně zjednodušil.

Změna totiž přináší tzv. princip One Stop Shop. To znamená, že svého starého operátora nemusíte kontaktovat a smlouvu můžete uzavřít rovnou s operátorem novým. Následně jej požádáte, aby podal výpověď za vás. Poté, co mu dodáte potřebné údaje, sám zařídí potřebné formality.

Jak opustit operátora, když využíváte zvýhodněné zařízení

Výpověď smlouvy od mobilního operátora vám však může zkomplikovat fakt, že jste při uzavření smlouvy dostali k užívání mobilní telefon nebo tablet za zvýhodněnou cenu. Zrušit smlouvu můžete, jen vás čeká doplatek ceny užívaného zařízení. Poskytovatel po vás může chtít uhradit plnou nebo zůstatkovou cenu. Doplácet tak můžete tisíce korun.

Co je přenos čísla a jak probíhá

Přenos čísla znamená, že budete nadále využívat stejné telefonní číslo i pod novým poskytovatelem. Přenos nyní zajišťuje váš nový operátor. Na rozdíl od předchozích deseti dní je proces zkrácen na dny dva.

Starý operátor vám musí dát k dispozici tzv. ověřovací kód účastníka (OKU). Jedná se o čtrnáctimístný kód, který je součástí všech nových smluv. U smluv uzavřených před dubnem 2020 je třeba požádat o jeho sdělení starým operátorem. Nahrazuje číslo výpovědi opouštěného poskytovatele (tzv. ČVOP).

Následně předložíte doklad totožnosti novému operátorovi a sdělíte mu přenášené telefonní číslo, OKU a termín, ke kterému chcete číslo přenést. Operátor musí číslo přenést do dvou pracovních dnů od podání žádosti.

Co se zbývajícím kreditem? Předchozí operátor má povinnost jej na vaši žádost vrátit. Žádost však musíte podat do 30 dnů od skončení smlouvy.

Kdo si o přenos čísla nezažádá, dostává nové číslo a původní číslo zaniká za 30 dní.

Výhodný režim pro všechny spotřebitele

Uvedené změny jsou účinné od 1. dubna 2020 a vztahují se i na smlouvy, které byly uzavřeny před tímto datem. Zahrnují i smlouvy na jiné typy služeb, jako jsou kabelové televize, internet apod. Vztahují se nejen na spotřebitele, ale i na OSVČ.

SROVNAT CENY MOBILNÍCH TARIFŮ

Neplaťte zbytečně více a srovnejte si, kde můžete ušetřit. Zkontrolovat byste si měli i účtované sazby za internet!