Nájmy v Česku stále rostou, stejně jako ceny nemovitostí. Lidé, kterým se náhle sníží příjem, ať už přijdou o práci nebo odejdou na rodičovskou, se pak mohou dostat do finanční tísně ohledně splátek hypotéky či placení nájemného. Jejich problémy částečně řeší příspěvek na bydlení. Kdy na něj máte nárok? V článku se dozvíte, jaké podmínky musíte splňovat a jak o něj požádat.

Pro koho je určen příspěvek na bydlení?

Státní sociální podpora v České republice pomáhá řešit svízelnou finanční situaci, do které se může dostat každý z nás, zejména pak rodiny s malými dětmi. Z tohoto systému jsou vypláceny přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné.

Nárok na sociální dávky mají pouze fyzické osoby, které jsou občany České republiky, nebo cizinci, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, jsou zde oprávněnými osobami po uplynutí 365 dní ode dne hlášení k pobytu nebo jsou občané EU s bydlištěm na území Česka.

Příspěvek na bydlení je dávka, kterou pomáhá stát pokrýt rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy náklady na bydlení.

Pokud ani s touto dávkou nejsou schopni vyžít, mohou dostávat dávky v hmotné nouzi, jako je doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Do budoucna by jim mělo také pomoci sociální bydlení, avšak zákon,  který by ho měl upravovat, ještě nebyl schválen.

Podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Příspěvek mohou získat vlastníci nebo nájemci bytu, kteří jsou v něm přihlášeni k trvalému pobytu.  Žádat může i manžel vlastníka, pokud on sám nárok na příspěvek neuplatňuje.

Dále musí splnit dvě podmínky:

  1. Jejich náklady na bydlení přesahují 30 % (v Praze 35 %) čistého příjmu rodiny.
  2. Těchto 30 % (35 %) není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Z uvedených podmínek vyplývá, že pro posouzení, zda máte nárok na příspěvek na bydlení, jsou rozhodné příjmy vaší rodiny a náklady na bydlení.

Příjem rodiny

Příjem rodiny se určuje jako příjem všech osob, které jsou v bytě hlášené k trvalému pobytu. Nezáleží na tom, zda jde skutečně o rodinu, zda spolu žijí a hradí společně náklady. Do příjmů se počítají i ostatní sociální dávky jako je přídavek na dítě, rodičovský příspěvek apod.

Náklady na bydlení

Do nákladů na bydlení se počítá nájemné u nájemních bytů. Pokud je žadatel vlastníkem bytu či domu nebo členem bytového družstva, může uplatnit srovnatelné náklady (za jednu osobu 2 128 Kč, za dvě osoby 2 912 Kč, za tři osoby 3 808 Kč a za více osob 4 592 Kč). Dále lze uplatnit další náklady za plyn, elektřinu, dodávky tepla, vodné a stočné, provoz budovy (výtah, úklid apod.), odvoz odpadu či náklady za pevná paliva. Náklady je vždy nutné pečlivě rozepsat na jednotlivé položky.

Normativní náklady na bydlení

Náklady stanovené zákonem, které nesmí být při žádosti o příspěvek překročeny, jsou odstupňovány podle velikosti obce, ve které se nemovitost nachází, a podle počtu osob, které v bytě žijí.

Normativní náklady jsou stanoveny odlišně pro nájmy a pro byty vlastníků a družstevní byty. Aktuální výpočet nákladů na bydlení naleznete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Výše příspěvku na bydlení

Výši příspěvku na bydlení vám Úřad práce vypočítá jako rozdíl mezi normativními náklady a příjmem rodiny vynásobený číslem 0,3 (v Praze 0,35). Pokud jsou vaše skutečné náklady nižší než ty normativní, počítá se rozdíl z nich.

Minimální výše příspěvku na bydlení je 50 Kč, maximálně se můžete dostat až na částku přes 18 805 Kč (pokud bydlíte v nájmu v Praze a vaše rodina má 4 a více osob).

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení?

Zažádat o příspěvek na bydlení můžete na vašem Úřadu práce podle místa bydliště. Můžete tam zajít osobně a vyplnit na místě předepsaný formulář. Ten můžete zaslat ale i doporučeně poštou.

Pokud chcete žádost doručit elektronicky, budete k tomu potřebovat uznávaný elektronický podpis. Formulář k žádosti o dávku lze také odeslat pomocí datové schránky.

Úřad práce bude ověřovat, zda máte nárok na výplatu příspěvku, podle toho, jaké jsou vaše příjmy a výdaje. K žádosti budete tedy muset doložit např. výpisy z účtu, nájemní smlouvu, zúčtování zálohových plateb, rodné listy dětí, faktury apod.

O příspěvek na bydlení je třeba žádat každý rok, avšak co tři měsíce je potřeba dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Vyplácení příspěvku na bydlení

Úřad práce pak žádost posoudí, k čemuž má lhůtu 30 dní. Pokud jej nepřizná, můžete o něj znovu požádat pouze, pokud dojde k snížení vašich příjmů.

Pokud shledá, že jste splnili zákonné podmínky, žádost schválí. Příspěvek vám pak bude chodit v českých korunách jednou měsíčně vždy následující měsíc za měsíc, ve kterém vám příspěvek náleží.