Rozdíl mezi průměrnou mzdou a výší důchodu se postupně zvyšuje. I když máte ještě do důchodu daleko, měli byste začít uvažovat nad tím, zda si nepořídit penzijní spoření. Propad vaší životní úrovně ve stáří by pro vás totiž mohl představovat nemilou ránu.

Důchody v České republice

I. pilíř

Základem důchodového systému v Česku je 1. pilíř. Jde o státem vyplácený starobní důchod. Aby jej mohl člověk získat, musí splnit dvě podmínky. Musí dosáhnout důchodového věku a musí splnit potřebnou dobu, kdy byl účasten důchodového pojištění.

Tyto doby se však postupně zvyšují. Kdo odejde do předčasného důchodu, tomu se penze nenávratně sníží. Starobní důchod je vyplácen především ze systému důchodového pojištění, který je financován z příjmů ekonomicky aktivní populace.

Jenže populace stárne a rodí se málo dětí, z jejichž daní by se platily důchody rodičů. Český důchodový systém není udržitelný. Dlouhodobě se mluví o tom, že bude potřeba důchodová reforma. Těžko říct, jak vysoký bude státní starobní důchod, až půjdou do penze současní třicátníci. Stát proto aktivně podporuje občany, kteří si spoří na důchod vlastními silami.

II. pilíř

Mezi lety 2013 až 2016 existoval 2. pilíř důchodového systému, tzv. důchodové spoření. Lidé mohli každý měsíc odvést 2% ze své hrubé mzdy a 3% z částky určené na důchodové pojištění na svůj osobní penzijní účet. Druhý pilíř byl zrušen, protože se nedostávalo peněz na penze současných důchodců. Kdo si naspořené peníze ještě nevyzvedl, může tak učinit nejpozději do roku 2023 skrze finanční úřady.

III. pilíř

Už od roku 1994 existovalo jako 3. pilíř penzijní připojištění. Lidé si mohli ukládat své peníze do penzijního fondu. Od roku 2013 již není možné penzijní pojištění uzavírat. Penzijní fond se přeměnil na transformovaný fond. V rámci tohoto systému si na penzi spoří skoro tři a půl milionu Čechů.

Penzijní připojištění bylo nahrazeno doplňkovým penzijním spořením.

Co je doplňkové penzijní spoření?

Doplňkové penzijní spoření představuje nyní jedinou státem podporovanou variantu, kterou si můžete zvolit, pokud chcete střádat finanční prostředky na stáří. Při splnění podmínek můžete získat státní příspěvek a daňové výhody. Své peníze spoříte v penzijním fondu.

Uzavřít doplňkové penzijní spoření mohou občané České republiky, občané jiných zemí EU a cizinci s povoleným trvalým pobytem v Česku. Spořit můžete začít kdykoliv. Uzavřít lze i penzijní spoření pro děti od narození.

Doplňkové penzijní spoření vs penzijní připojištění

Základním rozdílem oproti penzijnímu připojištění je možnost si vybrat daný fond a způsob, jak moc chcete své peníze zhodnocovat. Na výběr je konzervativní strategie spoření, kdy příliš nevyděláte, ale vaše peníze jsou ve větším bezpečí. Vyvážená strategie vybalancovává rizika a výnosy. Strategie dynamická vaše úspory zhodnotí podstatně více, jako u každé investice však musíte počítat s tím, že kde je možnost vyššího zisku, je i větší riziko, že o své peníze přijdete.

Transformovaný fond penzijního připojištění nabízí stávajícím klientům garanci nezáporného hodnocení, kdy se vám nemůže stát, že na konci roku budete mít na účtu méně peněz, než jste na něj vložili. Doplňkové penzijní spoření však tyto garance již postrádá. Na druhou stranu peníze ve starém systému znehodnocuje inflace.

Penzijní společnosti

Můžete si vybrat penzijní spoření od osmi penzijních společností. Jsou to:

 • Allianz penzijní společnost a.s.
 • AXA penzijní společnost a.s.
 • Conseq penzijní společnost a.s.
 • Česká spořitelna – penzijní společnost
 • ČSOB penzijní společnost a.s.
 • KB Penzijní společnost a.s.
 • NN Penzijní společnost
 • Penzijní společnost České pojišťovny a.s.

Ostatní banky a finanční ústavy nabízejí penzijní spoření skrze tyto společnosti. Např. Moneta má smlouvu s NN, banka Raiffeisen spolupracuje s Penzijní společností České pojišťovny apod.

Státní podpora doplňkového penzijního spoření

Státní příspěvek

Pokud budete do penzijního spoření vkládat měsíčně alespoň 300 Kč, bude vám náležet státní příspěvek:

 • Za naspořené 300 Kč – 90 Kč státního příspěvku
 • Za naspořené 400 Kč – 110 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 500 Kč – 130 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 600 Kč – 150 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 700 Kč – 170 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 800 Kč – 190 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 900 Kč – 210 Kč státního příspěvku
 • Za naspořených 1000 Kč a více – 230 Kč státního příspěvku

Snížení daňového základu

Ročně si také můžete odečíst z daní naspořenou částku, která přesahuje 12 000 Kč. Maximum pro odpočet ze základu daně činí 24 000 Kč. Nejvýhodnější je proto naspořit za rok 36 000 Kč, tedy ukládat do penzijního spoření 3 000 Kč měsíčně.

Výhody pro zaměstnavatele

Stát podporuje zaměstnavatele, aby poskytovali příspěvky do penzijního spoření svým zaměstnancům. Mohou si je odečíst jako daňově uznatelný náklad. Navíc z příspěvků do 50 000 Kč za jednoho zaměstnance nemusí platit zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění.

Výplata důchodu

Až dosáhnete důchodového věku, můžete si vybrat, zda si peníze vyberete najednou, nebo, zda budete chtít, aby vám byla vyplácena měsíční renta. Při celkovém výběru jste však povinni zaplatit 15% daň z příjmu.

Doplňkové penzijní spoření také umožňuje, abyste si požádali o vyplácení naspořených peněz pět let před svým důchodovým věkem. Jde o tzv. předdůchod. Umožní vám přestat pracovat, protože zdravotní pojištění za vás začne platit stát, a zároveň nemusíte jít do předčasného důchodu a tím si krátit výplatu penze.

Pokud se dostanete do finanční nouze, můžete si peníze vyzvednout i dříve. Budete však muset doplatit daně, vrátit příspěvky od zaměstnavatele a zaplatit 15% daň z příjmu.

V případě vaší smrti se peníze neztratí. Získají je buď vámi určené osoby, nebo vaši dědicové.