Změna dodavatele plynu je velmi snadná a budete potřebovat jen pár minut. Dodavatelé plynu poskytují služby za různé ceny, online srovnání odhalí, jak vysoká bude úspora pro vaši domácnost. Ceny energií rostou téměř každým rokem, kalkulátor plynu vám ukáže, jak najít nejlevnější dodávky. Sepsali jsme pro vás podrobný postup a poradíme, jak změnit dodavatele plynu, nejrychleji provést odstoupení od smlouvy a začít s úsporami.

Můžete změnit dodavatele plynu

Ačkoliv jste se smluvně zavázali k odběru plynu u určitého dodavatele, máte možnost přejít k jinému subjektu a platit za službu mnohem méně. Podobně jako při změně dodavatele elektřiny nebo změny poskytovatele internetu i zde je možné ušetřit až tisíce korun ročně. Dodavatelé plynu mají ceny nastaveny rozdílně, pro lepší orientaci a zobrazení výše úspor využijte srovnání cen plynu.

Kdy mohu změnit dodavatele plynu? Je změna zpoplatněná?

Zákon říká, že můžete změnit dodavatele plynu bezplatně, a dokonce i několikrát za rok. Postup, jak změnit dodavatele plynu není složitý, postačí vám jen pár minut na internetu.

Jak vybrat dodavatele plynu

Jestliže chcete změnit dodavatele plynu, je třeba nejprve vybrat nového. Takového, který vám poskytne službu levněji. Vezměte si k ruce poslední vyúčtování za plyn a zobrazte kalkulátor plynu. Zadáte kraj a ukáží se vám nabídky jednotlivých firem působících ve vašem regionu. Než se rozhodnete pro některého z nich, prohlédněte si, reference a zkušenosti ostatních uživatelů.

  • Jak fungují služby pro klienty?
  • Jak dlouho firma působí v oboru?
  • Jakou má dodavatel reputaci?
  • Objevují se problémy s vyúčtováním záloh a vrácením přeplatků?
  • Máte možnost nahlédnout ke svému zákaznickému účtu online?

Vyhledejte si ceník služeb a seznamte s povinnými poplatky. Bude vám firma během roku účtovat určité administrativní náklady? Nejen cena, ale i odpověď na všechny uvedené otázky vás dovedou k nejlepšímu dodavateli plynu ve vašem regionu.

Uzavření smlouvy u nového dodavatele plynu

Jakmile si vyberete nového dodavatele plynu, je třeba s ním uzavřít smlouvu. Zkontrolujte si, zda s vaším současným dodavatelem máte smlouvu na dobu neurčitou. Pokud tomu tak je, což je obvyklý případ, je možné ihned přistoupit k sepsání smlouvy u nového dodavatele. Online změna dodavatele zabere jen pár okamžiků, připravte si osobní doklady a poslední fakturu za plyn.

Tiskopisy můžete vytisknout a zaslat na adresu nového dodavatele nebo jen využít online formulář. Ten vás provede celým procesem.

Novému dodavateli udělujete plnou moc a ten za vás vyřídí ukončení smlouvy se stávající společností.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

Odstoupení od smlouvy za vás obvykle vyřídí nový dodavatel plynu na základě plné moci. Jakmile odešle stávající společnosti výpověď, počíná běžet výpovědní lhůta.

Jak dlouho trvá změna dodavatele plynu? Záleží na smluvním ujednání. U smluv na dobu neurčitou je výpovědní lhůta stanovena v intervalu od 30 dní až do 3 měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet až od následujícího měsíce, tedy v krajním případě se může protáhnout až na 4 měsíce.

Minimální procento odběratelů má uzavřenou smlouvu na dobu určitou. Změna dodavatele plynu je samozřejmě možná, ale je vhodné, kontaktovat společnost a dotázat se, ke kterému datu končí smluvní vztah. Zároveň můžete zaslat nesouhlas s automatickým prodloužením smlouvy.

Potřebné doklady pro změnu dodavatele

Pro změnu dodavatele budete potřebovat jen osobní doklad. Občanský průkaz případně pas. Na poslední faktuře nebo na smlouvě o dodávkách je zároveň uveden i kód místa spotřeby, konkrétní označení plynoměru.

Kdy dojde ke změně dodavatele plynu

Levnější dodávka plynu začne až po skončení výpovědní lhůty u stávající společnosti. U smluv na dobu neurčitou je tedy nejzazší období 4 měsíce, to v případě, že byla výpověď doručena k prvnímu dni v měsíci.

Na konci výpovědní lhůty oznámíte původnímu dodavateli stav plynoměru a ten vám vyhotoví poslední vyúčtování. To je třeba ve stanovené lhůtě uhradit.

Pro nového dodavatele si nastavte příkaz v bance a vypočítejte si novou výši záloh na plyn. Měsíční zálohy je vhodné si nastavit o pár desítek korun nižší a na konci roku uhradit nedoplatek.

Kdo si nebyl jistý, jak změnit dodavatele plynu nebo kdo měl obavu o to, že se bude jednat o administrativně náročný proces se jistě přesvědčil, že je třeba jen vyplnit pár jednoduchých formulářů. Několik minut srovnávání cen stojí za tisíce ušetřených korun.