Finance, Novinky, Podnikání

Paušální daň

paušální daň

Paušální daň je horká novinka, která nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Pokud se koaliční partneři dohodnou, mohla by být daň zavedena od ledna 2021. O co se jedná? Pro koho bude paušální daň výhodná a kdo by měl naopak zůstat u dosavadního způsobu odvodu daní?

Jak systém funguje dnes

Formuláře nemá nikdo rád. Blíží se doba podávání daňových přiznání. Podle vašich příjmů a výdajů je vypočten zisk, podle kterého zaplatíte daň z příjmů. Váš zisk však bude mít dopad i na to, jaké zaplatíte pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Na sociální a zdravotní pojištění musíte platit měsíční zálohy. Zálohy na zdravotní pojištění činí 13,5 % z jedné poloviny dosaženého hrubého měsíčního zisku za předchozí rok. Zálohy na sociální pojištění pak činí 29,2 % z poloviny jedné dvanáctiny podnikatelského zisku.

Zákony stanovují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, které je třeba zaplatit, i kdyby vaše příjmy byly nižší. V roce 2020 činí minimální záloha na zdravotní pojištění 2352 Kč a 2544 Kč na sociální pojištění. Minimální částka na daň z příjmů neexistuje. Pokud by vám finanční úřad vyměřil daň nižší než je sleva na poplatníka, žádnou daň platit nemusíte.

Podávat daňové přiznání, hlídat si měsíční zálohy a následně doplácet pojistné zabírá čas, který by živnostníci mohli věnovat svému podnikání. Již delší dobu proto probíhají diskuze o zjednodušení odvodových a daňových povinností.

Jak má vypadat paušální daň živnostníků?

V České republice působí přes půl milionu živnostníků. Drtivá většina z nich (přes 420 tisíc) má příjmy pod milion korun. Ministerstvo financí právě pro ně navrhuje zavedení tzv. paušální daně.

Živnostníci by pak měsíčně platili jednu platbu, tzv. superdaň, kterou by odváděli zároveň pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Jak vysoká by tato paušální daň byla, je zatím v jednání. Uvádí se částka kolem 5 500 Kč. Ministerstvo financí přišlo s několika variantami, které se odvíjí od záloh na sociální a zdravotní pojištění. Podle jedné z nich by živnostník platil dohromady minimální odvody na sociální a zdravotní pojištění a 500 Kč daň. Podle jiné varianty by zaplatil pouze daň 100 Kč, záloha na sociální pojištění by se mu však zvýšila o patnáct procent, což by mělo příznivý dopad na důchodový systém.

Paušální daň by byla dobrovolná. Živnostníci by i nadále mohli postupovat podle dosavadního systému odvodů.

Pozor! Nespleťte si paušální daň s pojmem paušální výdaje OSVČ. Paušální výdaje procentem z příjmu jsou způsob, jak mohou živnostníci snadno uplatnit výdaje, které jim vzniknou v jejich podnikání. Neuvedou v daňovém přiznání skutečné výdaje, které by museli vést v daňové evidenci, ale výdajový paušál ve výši 60% z příjmů.

Výhody a nevýhody paušální daně

Podle analýzy Ministerstva financí se finančně paušální daň vyplatí asi čtvrtině OSVČ, kteří si ji mohou zvolit. Nicméně významný přínos paušální daně spočívá zejména ve snížení administrativy živnostníka. Nemusel by již podávat daňové přiznání, najímat si účetní apod. Navíc by nebyl ze strany finančního úřadu podrobován daňové kontrole. Zůstala by mu povinnost dokládat, že jeho obrat nepřekročil milion korun. To však musí činit i dnes, protože jde o hranici, kdy musí začít platit DPH.

Pokud si však jako živnostníci zvolíte režim paušální daně, vzdáváte se možnosti uplatňovat daňové slevy. To je zvlášť nevýhodné pro lidi, kteří jsou schopni díky svým nižším příjmům dosáhnout na daňový bonus na dítě. Ti totiž dnes, pokud mají nulovou daň a jedno nezletilé dítě, dostanou od státu 15 204 Kč (u více než 3 dětí je to přes 60 000 Kč).

Jak konkrétně bude paušální daň vypadat, ještě není jasné. Brzy se to však dozvíme.

Previous ArticleNext Article