Paušální daň je horká novinka, ke které se mohli stávající podnikatelé přihlásit do 11. ledna 2021. Pokud chcete začít podnikat během roku, musíte se rozhodnout, zda budete provádět odvody podle starého systému či superdaň. O co se jedná? Pro koho bude paušální daň výhodná a kdo by měl naopak zůstat u dosavadního způsobu odvodu daní?

Dosavadní systém odvodů

Formuláře nemá nikdo rád. Z daňových přiznání se podle vašich příjmů a výdajů vypočte zisk, podle kterého zaplatíte daň z příjmů. Váš zisk však bude mít dopad i na to, jaké zaplatíte pojistné na sociální a zdravotní pojištění.

Na sociální a zdravotní pojištění musíte platit měsíční zálohy. Zálohy na zdravotní pojištění činí 13,5 % z jedné poloviny dosaženého hrubého měsíčního zisku za předchozí rok. Zálohy na sociální pojištění pak činí 29,2 % z poloviny jedné dvanáctiny podnikatelského zisku.

Zákony stanovují minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění, které je třeba zaplatit, i kdyby vaše příjmy byly nižší. V roce 2021 činí minimální záloha na zdravotní pojištění 2 393 Kč a  2 588 Kč na sociální pojištění. Minimální částka na daň z příjmů neexistuje. Pokud by vám finanční úřad vyměřil daň nižší než je sleva na poplatníka, žádnou daň platit nemusíte.

Podávat daňové přiznání, hlídat si měsíční zálohy a následně doplácet pojistné zabírá čas, který by živnostníci mohli věnovat svému podnikání. Již delší dobu proto probíhají diskuze o zjednodušení odvodových a daňových povinností.

Jak vypadá paušální daň živnostníků?

V České republice působí přes půl milionu živnostníků. Drtivá většina z nich (přes 420 tisíc) má příjmy pod milion korun. Právě jim se může vyplatit paušální daň. Živnostníci mohou totiž měsíčně platit jednu platbu, tzv. superdaň, kterou odvádějí zároveň pojistné na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Pro rok 2021 se jedná o částku 5469 Kč měsíčně, tedy z minimálního zdravotního pojistného, sociálního pojištění zvýšeného o 15% a o 100 Kč na daň z příjmů.

Paušální daň je dobrovolná. Živnostníci i nadále mohou postupovat podle dosavadního systému odvodů.

Pozor! Nespleťte si paušální daň s pojmem paušální výdaje OSVČ. Paušální výdaje procentem z příjmu jsou způsob, jak mohou živnostníci snadno uplatnit výdaje, které jim vzniknou v jejich podnikání. Neuvedou v daňovém přiznání skutečné výdaje, které by museli vést v daňové evidenci, ale výdajový paušál ve výši 60% z příjmů.

Výhody a nevýhody paušální daně

Podle analýzy Ministerstva financí se finančně paušální daň vyplatí asi čtvrtině OSVČ, kteří si ji mohou zvolit. Nicméně významný přínos paušální daně spočívá zejména ve snížení administrativy živnostníka. Nemusí již podávat daňové přiznání, najímat si účetní apod. Navíc nebude ze strany finančního úřadu podrobován daňové kontrole. Má pouze povinnost doložit, že jeho obrat nepřekročil milion korun. To však musí činit i při starém systému odvodů, protože jde o hranici, kdy musí začít platit DPH.

Pokud si však jako živnostníci zvolíte režim paušální daně, vzdáváte se možnosti uplatňovat daňové slevy. To je zvlášť nevýhodné pro lidi, kteří jsou schopni díky svým nižším příjmům dosáhnout na daňový bonus na dítě. Ti totiž, pokud mají nulovou daň a jedno nezletilé dítě, dostanou od státu 15 204 Kč (u více než 3 dětí je to přes 60 000 Kč).